Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu eksternistycznego

image_pdf

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH Z ZAKRESU:

  • liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
  • szkoły podstawowej dla dorosłych
  • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia

obowiązuje w sesjach egzaminacyjnych: jesiennej 2020 i zimowej 2021

Skip to content