Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu eksternistycznego

image_pdf

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH Z ZAKRESU:

  • liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
  • szkoły podstawowej dla dorosłych
  • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej

obowiązująca w sesjach egzaminacyjnych: jesiennej 2019 zimowej 2020 [TREŚĆ]

ZAŁĄCZNIKI do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu:

  • liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
  • szkoły podstawowej dla dorosłych
  • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej

obowiązujące w sesjach egzaminacyjnych: jesiennej 2019 i zimowej 2020 [POBIERZ]

Skip to content