Egzamin maturalny w Formule 2023

Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie maturalnym w roku 2023 i 2024 – strona MEiN

Podstawa programowa – CKE

Informatory – CKE

Harmonogram, komunikaty i informacje – CKE

Egzamin z języka polskiego: Materiały informacyjno-szkoleniowe – CKE

Materiały dodatkowe – CKE

Materiały dodatkowe

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 stycznia 2022 r. o działaniach związanych z wdrażaniem egzaminu maturalnego w Formule 2023

Komunikaty o liście jawnych zadań do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języków mniejszości w 2023 r.:

Skip to content