Egzamin maturalny w Formule 2023

Poniższa informacja jest przeznaczona dla: 1) uczniów 4-letnich liceów ogólnokształcących oraz szkół artystycznych realizujących program 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2022/2023 2) absolwentów ponadpodstawowych szkół … Czytaj dalej Egzamin maturalny w Formule 2023