Arkusze maturalne „stara” formuła – rok 2011

4 maja 2011 r.

Język polski

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
arkusz dla osób niesłyszących – arkusz + kryteria oceniania

5 maja 2011 r.

Matematyka

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

6 maja 2011 r.

Język angielski

poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom rozszerzony cz.I – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony cz.II – arkusz + transkrypcja
arkusz dla osób niesłyszących – arkusz + kryteria oceniania

Język angielski w klasach dwujęzycznych

cz.I – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
cz.II – arkusz

9 maja 2011 r.

WOS

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
arkusz dla osób niesłyszących – arkusz + kryteria oceniania

Historia sztuki

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

10 maja 2011 r.

Biologia

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

Historia muzyki

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

11 maja 2011 r.

Język niemiecki

poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom rozszerzony cz.I – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony cz.II – arkusz + transkrypcja

Język niemiecki w klasach dwujęzycznych

cz.I – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
cz.II – arkusz

12 maja 2011 r.

Fizyka

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

Filozofia

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

13 maja 2011 r.

W arkuszu maturalnym z geografii na poziomie rozszerzonym w zadaniu 12 umieszczono dwa razy ten sam klimatogram. Za poprawne przyporządkowanie trzech różnych formacji roślinnych zdający otrzyma 2 punkty, za poprawne przyporządkowanie dwóch różnych formacji zdający otrzyma 1 punkt.

Geografia

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
mapa

Wiedza o tańcu

poziom podstawowy – arkusz
poziom rozszerzony – arkusz

16 maja 2011 r.

Język rosyjski

poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom rozszerzony cz.I – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony cz.II – arkusz + transkrypcja

17 maja 2011 r.

Informatyka

poziom podstawowy cz.I – arkusz + kryteria oceniania
poziom podstawowy cz.II – arkusz
dane

poziom rozszerzony cz.I – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony cz.II – arkusz
dane

Język łaciński i kultura antyczna

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

18 maja 2011 r.

Historia

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

Chemia

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

19 maja 2011 r.

Język francuski

poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom rozszerzony cz.I – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony cz.II – arkusz + transkrypcja

Język francuski w klasach dwujęzycznych

cz.I – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
cz.II – arkusz

20 maja 2011 r.

Język hiszpański

poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom rozszerzony cz.I – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony cz.II – arkusz + transkrypcja

Język hiszpański w klasach dwujęzycznych

cz.I – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
cz.II – arkusz

23 maja 2011 r.

Język włoski

poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom rozszerzony cz.I – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony cz.II – arkusz + transkrypcja

Język białoruski

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

Język kaszubski

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

Język litewski

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania

Język ukraiński

poziom podstawowy – arkusz
poziom rozszerzony – arkusz

Wersja do druku
Skip to content