Wglądy do prac egzaminacyjnych – egzamin ósmoklasisty

Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy można złożyć od 3 lipca 2023 r.
Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy należy złożyć za pośrednictwem aplikacji elektronicznej (link).

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z informacją

Wglądy do sprawdzonych i ocenionych prac od 17 lipca br. odbywać się będą w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4.

  • Informacja o terminie wglądu zostanie przekazana za pomocą SMS-a na numer telefonu podany we wniosku – w ciągu 5 dni roboczych od daty rejestracji wniosku.
  • Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia. We wglądzie uczestniczyć mogą maksymalnie dwie osoby.
  • Na wgląd należy zgłosić się z dokumentem tożsamości – ze zdjęciem.
  • Przed wglądem prosimy zapoznać się z zasadami wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej (link).
  • Zasady oceniania zadań dostępne są w zakładce Arkusze egzaminacyjne – egzamin ósmoklasisty maj 2023.
  • Podczas dokonywania wglądu dozwolone jest fotografowanie pracy egzaminacyjnej.
  • Podczas wglądów zabronione jest korzystanie z własnych materiałów piśmienniczych.

Uwaga

Miejsce, w którym odbywają się wglądy, nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową – w przypadku konieczności zorganizowania wglądu w miejscu bez barier architektonicznych prosimy o wcześniejszy telefon – 32 784 16 15.

Skip to content