SIOEO – zgłaszanie zdających – egzamin ósmoklasisty

21 października 2022 roku w SIOEO uruchomiona zostanie sesja Maj 2023 i od tego dnia, do 30 listopada, będzie można zgłaszać zdających na egzamin w sesji głównej Maj 2023.

Zbiór pytań i odpowiedzi dotyczących systemu SIOEO

Najczęstsze problemy i błędy związane ze zgłoszeniami i egzaminem:

Brak dostosowań w SIOEO

Wszystkie przyznane dostosowania należy wprowadzić do SIOEO przed egzaminami. Jak wprowadzić dostosowania: strona 37 instrukcji.

Brak zgłoszenia laureata / finalisty w SIOEO

Zamiast oznaczyć jako laureat/finalista, zdający jest oznaczony jako Nieobecny w protokole zbiorczym. Osoba nieobecna nie otrzyma wyniku. Jak zgłosić laureata/finalistę: strona 57 instrukcji.

Źle rozdane arkusze na egzaminie

Każdy uczeń powinien pisać na arkuszu, który wynika z jego dostosowań. Źle wydany arkusz może prowadzić do unieważnienia egzaminu.

Źle rozdane naklejki z kodami paskowymi

Naklejki, które przesyłamy do szkół zawierają zakodowany PESEL. Pomyłka przy rozdaniu naklejek może spowodować, że uczeń otrzyma nie swój wynik.

Brak zgłoszenia w SIO i w SIOEO

W SIO należy oznaczyć w danych dziedzinowych, kto przystąpi do egzaminu (https://pomocsio.men.gov.pl/grupowe-zgloszenie-do-egzaminu).

W SIOEO, w wyznaczonym terminie do 30 listopada br., należy zgłosić dane egzaminacyjne zdających.

Niewypełnione / źle wypełnione protokoły zbiorcze

Jak złożyć protokół? Strona 67 instrukcji.

Rodzice / uczniowie nie otrzymali danych do konta ZIU

Aby wydrukować zdającym dane do logowania do systemu ZIU należy: postępować zgodnie z instrukcją od strony 76

Niewybrana sesja / niepoprawna sesja w SIOEO

Aby zmienić sesję w SIOEO, należy po zalogowaniu, kliknąć na nazwę szkoły na granatowym pasku w białej ramce, aby wybrać właściwy podmiot oraz sesję egzaminacyjną, a następnie zatwierdzić dane, klikając na przycisk Przełącz.

zmiana_sesji_w_sioeo
Zmiana podmiotu i sesji w SIOEO
Skip to content