Formuła 2019 – Informatory, wyposażenie ośrodków

image_pdf

IFORMATORY

Uwaga! Informatory zawierają treści multimedialne. W celu ich poprawnego odtworzenia należy:

1.Posiadać zainstalowaną wtyczkę Adobe Flash Player. Darmową wtyczkę można uzyskać pod adresem: https://get.adobe.com/pl/flashplayer/
2.Pobrać plik na dysk.
3.Otworzyć plik dowolnym programem służącym do wyświetlania plików PDF i obsługującym zawartość Flash (np. Adobe Acrobat Reader DC).

Asystent osoby niepełnosprawnej
Asystentka stomatologiczna
Florysta
Opiekun medyczny
Opiekunka środowiskowa
Optyk mechanik
Technik archiwista
Technik optyk
Technik pożarnictwa
Technik realizacji nagłośnień
Technik realizacji nagrań
Technik sterylizacji medycznej
Technik usług pocztowych i finansowych

Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że do dnia 1 września 2020 r. zostaną opublikowane informatory zawierające m. in. przykładowe zadania jakie mogą wystąpić na egzaminie zawodowym przeprowadzanym od roku szkolnego 2020/2021  (zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe,  ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw).

Wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych na rok szkolny 2019/2020

AUD.06 Obsługa sceny
AUD.07 Realizacja nagłośnień
AUD.08 Realizacja nagrań
AUD.09 Realizacja nagrań dźwiękowych
BPO.03 Wykonywanie działań ratowniczych
BPO.04 Zarządzanie działaniami ratowniczymi
EKA.02 Organizacja i prowadzenie archiwum
EKA.03 Opracowywanie materiałów archiwalnych
EKA.08 Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań ekspedycyjno-rozdzielczych
MED.01 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy
MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych
MEP.02 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
MEP.03 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych
SPO.01 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej
SPO.05 Świadczenie usług opiekuńczych

Skip to content