System informatyczny obsługi egzaminów zawodowych (SIOEPKZ)

image_pdf

SIOEPKZ

SIOEPKZ jest systemem informatycznym służącym obsłudze egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla egzaminów w formule 2017 oraz egzaminów zawodowych w formule 2019.

Materiały szkoleniowe – filmy z webinarium

Zaktualizowane instrukcje dla ośrodków egzaminacyjnych dot. SIOEPKZ (wersja 3.0) są do pobrania tutaj

W dniu 3 grudnia 2019 dodano zaktualizowane instrukcje 0021-0027 dotyczące przygotowania protokołów z przebiegów egzaminów.

W dniu 20 listopada 2019 dodano zaktualizowane instrukcje:
0028 SIOEPKZ Instrukcja przeprowadzania treningu technicznego
0029 SIOEPKZ Instrukcja przeprowadzania egzaminu na stanowiskach komputerowych dla części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

W dniu 8 listopada 2019 dodano zaktualizowane instrukcje:
0019 SIOEPKZ Instrukcja sprawdzenia danych potrzebnych do dostarczenia materiałów egzaminacyjnych dla dyrektora ośrodka egzaminacyjnego (OE)
0020 SIOEPKZ Instrukcja ustalenia osoby upoważnionej do odebrania materiałów egzaminacyjnych dla dyrektora ośrodka egzaminacyjnego (OE)

Instrukcje dla egzaminatorów dot. SIOEPKZ są do pobrania tutaj

Infolinia SIOEPKZ  – tel. (22) 448 66 60

Skip to content