Zwolnienia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty

  • Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2022/2023
  • Informacje dotyczące zwolnienia ucznia/słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023
Skip to content