Harmonogram, komunikaty i informacje – egzamin ósmoklasisty

Rok szkolny 2023/2024

  • Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2024 r.
  • Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2024 r.
  • Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024 r.
  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2024 r.
  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2024 r. – wszystkie ZAŁĄCZNIKI w wersji edytowalnej

Olimpiady:

  • Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2023/2024
Skip to content