Struktura OKE

Dyrekcja

Dyrektor – Robert Wanic

Wicedyrektor – Urszula Okrajni

W skład Komisji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Wydział Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego (WEZKO)
 2. Wydział Egzaminów Zawodowych (WEZ)
 3. Wydział Organizacyjno-Administracyjny (WOA), w skład którego wchodzą:
  • Zespół Administracyjno-Gospodarczy (ZAG)
  • Zespół Informatyków (ZI)
  • Pracownia Analiz Wyników Egzaminacyjnych (PAWE)
  • Zespół do spraw Kadrowych (ZK)
 4. Wydział Finansowo-Księgowy (WFK)
 5. Samodzielne stanowiska pracy:
  • Radca Prawny (RP)
  • Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych (POIN)
  • Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Struktura OKE w Jaworznie
Skip to content