Serwisy dla zdających

Egzamin ósmoklasisty

Loginy i hasła do serwisu udostępnia dyrektor szkoły, w której uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty.

Wyniki można sprawdzać pod adresem:

https://wyniki.edu.pl/login

Egzamin maturalny  (serwis maturzysty)

Loginy i hasła do serwisu udostępnia dyrektor szkoły, w której uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty.

Wyniki można sprawdzać pod adresem:

https://wyniki.edu.pl/login

Terminy i wyniki egzaminów zawodowych

Udostępnienie wyników egzaminów zawodowych w formule 2012 (kwalifikacje jednoliterowe) z sesji czerwiec-lipiec 2021 w serwisie nastąpi:

31 sierpnia 2021 r. od godz. 10.00.

Do zalogowania niezbędne są: nr PESEL oraz hasło. Hasła udostępniane są poprzez serwis dyrektorom szkół oraz placówek. OKE w Jaworznie nie udostępnia loginów i haseł podczas rozmowy telefonicznej, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Logowanie do serwisu


Wyniki egzaminu w formule 2017 i formule 2019 (kwalifikacje dwu i trzyliterowe) będą dostępne 31 sierpnia 2021 r. od godz. 10:00 na portalu zdającego SIOEPKZ https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/.
Dane do logowania zdający powinni otrzymać od szkoły, w której składali deklaracje.

Wersja do druku
Skip to content