Serwisy dla zdających

Egzamin ósmoklasisty

Loginy i hasła do serwisu udostępnia dyrektor szkoły, w której uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty.

Wyniki można sprawdzać pod adresem:

https://ziu.gov.pl/login

Egzamin maturalny

Loginy i hasła do serwisu udostępnia dyrektor szkoły, w której uczeń przystąpi do egzaminu maturalnego.

Instrukcje składania i przyjmowania e-deklaracji

Wyniki można sprawdzać pod adresem:

https://ziu.gov.pl/login

Terminy i wyniki egzaminów zawodowych

Udostępnienie wyników egzaminów zawodowych w formule 2012 (kwalifikacje jednoliterowe) z sesji zima 2024 w serwisie nastąpi:

27 marca 2024 r. od godz. 10.00.

Do zalogowania niezbędne są: nr PESEL oraz hasło. Hasła udostępniane są poprzez serwis dyrektorom szkół oraz placówek. OKE w Jaworznie nie udostępnia loginów i haseł podczas rozmowy telefonicznej, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Logowanie do serwisu


Wyniki egzaminu w formule 2017 i formule 2019 (kwalifikacje dwu i trzyliterowe) będą dostępne 27 marca 2024 r. od godz. 10:00 na portalu zdającego SIOEPKZ

https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/.

Dane do logowania zdający powinni otrzymać od szkoły, w której składali deklaracje.

Egzaminy eksternistyczne (z kształcenia ogólnego)

Loginy i hasła do serwisu ZIU przekazane zostały wraz z harmonogramem egzaminów.

Wyniki będzie można sprawdzać pod adresem:

https://ziu.gov.pl/login

Wersja do druku
Skip to content