Apostille i uwierzytelnianie

Od 1 września 2018 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie dokonuje uwierzytelnień oraz umieszczania apostille na świadectwach, aneksach do świadectw, dyplomach i zaświadczeniach, przeznaczonych do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji.

APOSTILLE

Wydawanie apostille nie podlega opłacie skarbowej.

W celu uzyskania apostille należy złożyć (osobiście lub pocztą) do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie wniosek o jego wydanie i dołączyć do wniosku oryginał dokumentu, do którego ma być wydane apostille.

WNIOSEK O WYDANIE APOSTILLE

UWIERZYTELNIENIE

W celu uzyskania uwierzytelnienia należy złożyć (osobiście lub pocztą) do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie wniosek o uwierzytelnienie, dołączyć do wniosku oryginał dokumentu, który ma zostać uwierzytelniony oraz dowód wniesienia opłaty w wysokości 26,00 zł (za każdy dokument)

Opłaty należy dokonać na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

nr           48 1010 1212 0051 5122 3100 0000

WNIOSEK O UWIERZYTELNIENIE

Podstawa prawna:

Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych z dnia 5 października 1961 r. – Dz.U. 2005 Nr 112, poz. 938, (treść)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r., poz. 939 w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – § 25.1. (treść)

Skip to content