Formuła 2019 – Przykładowe zadania

AUD.01 Przygotowanie i organizacja produkcji audiowizualnej
AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AUD.03 Budowa i renowacja fortepianów i pianin
AUD.05 Realizacja projektów graficznych i multimedialnych
AUD.06 Obsługa sceny
AUD.07 Realizacja nagłośnień
AUD.08 Montaż dźwięku
AUD.09 Realizacja nagrań dźwiękowych
BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
BPO.02 Ochrona osób i mienia
BPO.03 Wykonywanie działań ratowniczych
BPO.04 Zarządzanie działaniami ratowniczymi
BUD.01 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
BUD.03 Wykonywanie robót dekarskich
BUD.04 Wykonywanie robót kamieniarskich
BUD.07 Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowych
BUD.08 Montaż konstrukcji budowlanych
BUD.09 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
BUD.10 Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej
BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
BUD.13 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
BUD.15 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów
BUD.16 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
BUD.17 Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
BUD.18 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
BUD.19 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
BUD.20 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
BUD.21 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska
BUD.23 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
BUD.25 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie
CES.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego
CES.02 Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego
CHM.01 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
CHM.02 Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
CHM.03 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
CHM.05 Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska
CHM.06 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym
DRM.01 Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich
DRM.02 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego
DRM.03 Wytwarzanie prostych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
DRM.05 Wykonywanie wyrobów tapicerowanych
DRM.06 Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych
DRM.08 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych
EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji
EKA.02 Organizacja i prowadzenie archiwum
EKA.03 Opracowywanie materiałów archiwalnych
EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07 Prowadzenie rachunkowości
EKA.08 Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych
ELE.01 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.03 Wykonywanie robót związanych z montażem, instalacji , urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
ELE.04 Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
ELE.06 Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych
ELE.07 Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych
ELE.08 Montaż urządzeń dźwigowych
ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ELM.01 Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.04 Eksploatacja układów automatyki przemysłowej
ELM.05 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich
FRK.02 Wykonywanie fryzjerskich prac pomocniczych
FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur
FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych
GIW.01 Eksploatacja otworowa złóż
GIW.02 Eksploatacja podziemna złóż
GIW.03 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową
GIW.04 Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny
GIW.05 Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin
GIW.07 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową
GIW.09 Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż
GIW.10 Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamienny
GIW.11 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych
GIW.12 Wykonywanie prac wiertniczych
HAN.01 Prowadzenie sprzedaży
HAN.02 Prowadzenie działań handlowych
HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich
HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HGT.04 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne
HGT.06 Realizacja usług w recepcji
HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych
HGT.09 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
HGT.10 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
HGT.11 Organizacja usług gastronomicznych
HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich
HGT.05 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie
INF.01 Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich
INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
INF.05 Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
INF.07 Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi
INF.08 Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi
INF.10 Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową
LES.01 Obsługa maszyn stosowanych w gospodarce leśnej
LES.02 Gospodarowanie zasobami leśnymi
MED.01 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy
MED.02 Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia
MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
MED.04 Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki
MED.05 Świadczenie uług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu
MED.06 Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy
MED.07 Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej
MED.08 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
MED.09 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa
MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu
MED.11 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych
MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych
MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
MOD.02 Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych
MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
MOD.05 Wytwarzanie obuwia
MOD.06 Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych
MOD.07 Wykonywanie prostych wyrobów odzieżowych
MOD.08 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych
MOD.11 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
MOT.01 Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych
MOT.02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
MOT.03 Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych
MOT.04 Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych
MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
MEP.01 Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych
MEP.02 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
MEP.03 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
MEP.05 Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich
MTL.02 Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych
MTL.03 Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego
OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych
OGR.02 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
OGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
PGF.01 Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych
PGF.02 Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych
PGF.03 Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych
PGF.06 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej
PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową
ROL.01 Jeździectwo i trening koni
ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
ROL.03 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
ROL.06 Organizacja chowu i hodowli koni
ROL.07 Szkolenie i użytkowanie koni
ROL.08 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
ROL.09 Organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej
ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
ROL.12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych
RYB.01 Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych
SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych
SPC.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich
SPC.04 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
SPC.07 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
SPC.XX Produkcja i dystrybucja wyrobów spożywczych
SPL.01 Obsługa magazynów
SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach
SPL.04 Organizacja transportu
SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
SPO.01 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej
SPO.02 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej
SPO.03 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej
SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
SPO.05 Świadczenie usług opiekuńczych
TDR.01 Eksploatacja środków transportu drogowego
TDR.02 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego
TLO.03 Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych
TKO.03 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych
TKO.05 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej
TKO.07 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
TKO.08 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych
TWO.02 Montaż konstrukcji i wyposażenia jachtów i łodzi
TWO.03 Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających
TWO.06 Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych
TWO.07 Pełnienie wachty morskiej i portowej
TWO.08 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych

Skip to content