Formuła 2012 – arkusze

image_pdf

A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych (część pisemna + część praktyczna)‎
A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, ‎dystrybucji i magazynowania
(część pisemna + część praktyczna)‎
A.33 ‎Obsługa podróżnych w portach i terminalach (część pisemna + część praktyczna)‎‎
A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (część pisemna + część ‎praktyczna)‎
A.36 Prowadzenie rachunkowości (część pisemna + część praktyczna)‎
A.54 ‎Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania (część pisemna + ‎część praktyczna + pliki)‎
A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (część pisemna + część praktyczna)‎
A.62 ‎Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (część pisemna + część ‎praktyczna)‎
A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (część pisemna + część praktyczna)‎
A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji (część pisemna + część praktyczna)‎
B.05 Montaż systemów suchej zabudowy (część pisemna + część praktyczna)‎
B.06 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich (część pisemna + część praktyczna)‎
B.08 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych (część ‎pisemna + część praktyczna)‎
B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (część pisemna + część praktyczna)‎
B.34 ‎Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie ‎wyników pomiarów (część pisemna +
część praktyczna)‎
E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (część pisemna + część ‎praktyczna)‎
E.12 ‎Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (część ‎pisemna + część praktyczna)‎
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (część ‎pisemna + część praktyczna + pliki)‎
E.15 ‎Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich (część pisemna + ‎część praktyczna)‎
M.01 ‎Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie (część ‎pisemna + część praktyczna)‎
M.11 ‎Eksploatacja złóż podziemnych (część pisemna + część praktyczna)‎
M.18 ‎Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (część ‎pisemna + część praktyczna)
M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (część pisemna + ‎część praktyczna + pliki)‎
R.03 ‎Prowadzenie produkcji rolniczej (część pisemna + część praktyczna)‎
R.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt (część pisemna + część ‎praktyczna)‎
R.11 ‎Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji ‎weterynaryjnej (część pisemna + część praktyczna)‎
R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu ‎‎(część pisemna + część praktyczna)‎
R.26 ‎Wykonywanie kompozycji florystycznych (część pisemna + część praktyczna)‎
T.06 ‎Sporządzanie potraw i napojów (część pisemna + część praktyczna)‎
T.07 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (część pisemna + część ‎praktyczna)‎
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji (część pisemna + część praktyczna)‎
T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych (część pisemna + część ‎praktyczna)‎
Z.01 ‎Świadczenie usług w zakresie masażu (część pisemna + część praktyczna)‎
Z.03 Ochrona osób i mienia (część pisemna + część praktyczna)‎
Z.04 ‎Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (część pisemna + ‎część praktyczna)‎
Z.05 ‎Świadczenie usług opiekuńczych (część pisemna + część praktyczna)‎
Z.06 ‎Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej (część pisemna + ‎część praktyczna)‎
Z.11 ‎Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka (część pisemna + ‎część praktyczna)‎
Z.12 ‎Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki ‎zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia
zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji ‎w tym zakresie (część pisemna + część praktyczna)‎
Z.13 ‎Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (część pisemna + część praktyczna)‎
Z.15 ‎Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy (część ‎pisemna + część praktyczna)‎
Z.19 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu ‎środkami farmaceutycznymi i materiałami
medycznymi (część pisemna + część praktyczna)‎
Z.20 ‎Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej (część pisemna + część praktyczna)‎
Z.22 ‎Wykonywanie działań ratowniczych (część pisemna + część praktyczna)‎
Z.23 Zarządzanie działaniami ratowniczymi (część pisemna + część praktyczna)

Skip to content