Formuła 2012 – Informatory i wyposażenie ośrodków

INFORMATORY

AKTUALIZACJA – WSPÓLNA DLA WSZYSTKICH INFORMATORÓW + ZAŁĄCZNIKI


Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej 343902
 – S.09 (aktualizacja)
Asystent osoby niepełnosprawnej 341201 – Z.08 (aktualizacja)
Asystentka stomatologiczna 325101
Betoniarz-zbrojarz 711402
Blacharz 721301
Blacharz izolacji przemysłowych 721303
Blacharz samochodowy 721306
Cieśla 711501
Cukiernik 751201
Dekarz 712101
Dietetyk 322001
Drukarz 732201
Elektromechanik 741201
Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
Elektryk 741103
Florysta 343203
Fotograf 343101
Fototechnik 343104
Fryzjer 514101 – A.19 (aktualizacja)
Garbarz skór 753501
Górnik eksploatacji otworowej 811301
Górnik eksploatacji podziemnej 811101
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 811102
Higienistka stomatologiczna 325102
Introligator 732301
Jeździec 516408
Kaletnik 753702
Kamieniarz 711301
Kelner 513101
Kierowca mechanik 832201
Kominiarz 713303
Koszykarz-plecionkarz 731702
Kowal 722101
Krawiec 753105
Krawiec 753105 – obowiązuje dla kształcenia od roku 2016/2017
Kucharz 512001
Kuśnierz 753106
Lakiernik 713201
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731102
Mechanik maszyn i urządzeń drogowych 834201
Mechanik motocyklowy 723107
Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 817212
Mechanik pojazdów samochodowych 723103
Mechanik precyzyjny 731103
Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
Modelarz odlewniczy 721104
Monter budownictwa wodnego 711701
Monter izolacji budowlanych 712401
Monter izolacji przemysłowych 712403
Monter kadłubów okrętowych 721402 – M.23 (aktualizacja)
Monter konstrukcji budowlanych 711102
Monter mechatronik 742114
Monter nawierzchni kolejowej 711603
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 712616 – B.8B.9(aktualizacja)
Monter systemów rurociągowych 712613
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 – B.5B.6B.7 (aktualizacja)
Monter-elektronik 742102
Murarz-tynkarz 711204
Obuwnik 753602
Ogrodnik 611303
Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 812105
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych 812106
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
Operator maszyn leśnych 834105
Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
Operator obrabiarek skrawających 722307
Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 818115 – A.3 (aktualizacja)
Opiekun medyczny 532102 – Z.4 (aktualizacja)
Opiekun osoby starszej 341202 – Z.7 (aktualizacja)
Opiekun w domu pomocy społecznej 341203 – Z.6 (aktualizacja)
Opiekunka dziecięca 325905
Opiekunka środowiskowa 341204 – Z.5 (aktualizacja)
Optyk-mechanik 731104
Ortoptystka 325906
Piekarz 751204
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
Protetyk słuchu 321401
Przetwórca ryb 751103
Pszczelarz 612302
Ratownik medyczny 325601
Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 731808
Rolnik 613003
Rybak śródlądowy 622201
Sprzedawca 522301 – A.18 (aktualizacja)
Stolarz 752205
Stroiciel fortepianów i pianin 311933
Ślusarz 722204
Szkutnik 711504
Tapicer 753402
Technik administracji 334306 – A.68 (aktualizacja)
Technik agrobiznesu 331402
Technik analityk 311103
Technik aranżacji wnętrz – eksperyment pedagogiczny
Technik architektury krajobrazu 314202 – R.21R.22 (aktualizacja), R.21-Zadanie z modelem „d”
Technik archiwista 441403
Technik automatyk 311909
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
Technik awionik 315316 , E.17-Zadanie z modelem „d”
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
Technik budownictwa 311204
Technik budownictwa okrętowego 311910 – M.23 (aktualizacja)
Technik budownictwa wodnego 311205
Technik budowy fortepianów i pianin 311934
Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
Technik cyfrowych procesów graficznych 311911
Technik dentystyczny 321402
Technik drogownictwa 311206
Technik dróg i mostów kolejowych 311207
Technik ekonomista 331403 – A.35A.36 (aktualizacja)
Technik eksploatacji portów i terminali 333106 – A.33A.34 (aktualizacja), A.33-Zadanie z modelem „d”
Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
Technik elektronik 311408 – E.20 (aktualizacja)
Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
Technik elektroradiolog 321103 – Z.21 (aktualizacja)
Technik elektryk 311303 E.24-Zadanie z modelem „d”
Technik energetyk 311307 – E.22E.23 (aktualizacja)
Technik farmaceutyczny 321301
Technik garbarz 311912
Technik gazownictwa 311913 – B.23B.24 (aktualizacja)
Technik geodeta 311104 B.35-Zadanie z modelem „d”
Technik geolog 311106
Technik górnictwa odkrywkowego 311701
Technik górnictwa otworowego 311702
Technik górnictwa podziemnego 311703
Technik handlowiec 522305 – A.18 (aktualizacja)
Technik hodowca koni 314203
Technik hotelarstwa 422402
Technik hutnik 311704
Technik informatyk 351203 – E.12E.13E.14 (aktualizacja)
Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
Technik księgarstwa 522306 – A.18A.21 (aktualizacja)
Technik kontroli jakości i bezpieczeństwa – eksperyment pedagogiczny
Technik leśnik 314301
Technik logistyk 333107
Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
Technik masażysta 325402 – Z.1 (aktualizacja)
Technik mechanik 311504 – M.44 (aktualizacja)
Technik mechanik lotniczy 315317 M.31-Zadanie z modelem „d”
Technik mechanik okrętowy 315105
Technik mechanizacji rolnictwa 311512
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
Technik mechatronik 311410 E.18-Zadanie z modelem „d”
Technik mechatronik pojazdów samochodowych- eksperyment pedagogiczny
Technik naprawy nadwozi pojazdów samochodowych – eksperyment pedagogiczny
Technik nawigator morski 315214
Technik obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych – Eksperyment pedagogiczny
Technik obsługi turystycznej 422103
Technik obuwnik 311916
Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
Technik ochrony środowiska 325511
Technik odlewnik 311705
Technik ogrodnik 314205
Technik optyk 325302
Technik organizacji reklamy 333906
Technik ortopeda 321403
Technik papiernictwa 311601 – A.58 (aktualizacja)
Technik pojazdów samochodowych 311513
Technik pożarnictwa 311919
Technik prac biurowych 411004 – A.24
Technik procesów drukowania 311935
Technik procesów introligatorskich 311936
Technik przemysłu mody 311941
Technik przeróbki kopalin stałych 311706 – M.35M.36 (aktualizacja)
Technik przetwórstwa mleczarskiego 314402
Technik pszczelarz 314206 – R.17 (aktualizacja)
Technik rachunkowości 431103
Technik realizacji dźwięku 352120
Technik realizacji nagrań i nagłośnień 352122
Technik renowacji elementów architektury 311210
Technik rolnik 314207
Technik rybactwa śródlądowego 314208
Technik rybołówstwa morskiego 315215
Technik spedytor 333108
Technik sterylizacji medycznej 321104
Technik stylista – eksperyment pedagogiczny (A.12, A.48, A.23)
Technik stylista – eksperyment pedagogiczny (A.71, A.23)
Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
Technik technologii ceramicznej 311921 – A.3 (aktualizacja), A.51 (aktualizacja)
Technik technologii chemicznej 311603 – A.56 (aktualizacja)
Technik technologii drewna 311922
Technik technologii odzieży 311924
Technik technologii szkła 311925 – A.47 (aktualizacja)
Technik technologii wyrobów skórzanych 311926
Technik technologii żywności 314403– T.16 (aktualizacja)
Technik teleinformatyk 351103 – E.13E.15E.16 (aktualizacja)
Technik telekomunikacji 352203
Technik transportu drogowego 311927
Technik transportu drogowego- obowiązujący dla kształcenia od roku szkolnego 2016_2017
Technik transportu kolejowego 311928
Technik turystyki wiejskiej 515203
Technik tyfloinformatyk 351204
Technik urządzeń dźwigowych 311940
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930 B.22-Zadanie z modelem „d”
Technik urządzeń sanitarnych 311209 – B.8B.9B.27 (aktualizacja)
Technik usług fryzjerskich 514105 – A.19A.23 (aktualizacja)
Technik usług kosmetycznych 514207 – A.62 (aktualizacja)
Technik usług pocztowych i finansowych 421108 – A.66A.67 (aktualizacja)
Technik weterynarii 324002R.11-Zadanie z modelem „d”
Technik wiertnik 311707
Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311931
Technik włókiennik 311932
Technik żeglugi śródlądowej 315216 A.38-Zadanie z modelem „d”
Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 – T.15 (aktualizacja)
Terapeuta zajęciowy 325907 – Z.9 (aktualizacja)
Wędliniarz 751107
Wiertacz 811305
Zdun 711203
Zegarmistrz 731106
Złotnik-jubiler 731305

WYPOSAŻENIE OŚRODKÓW

Rok szkolny 2019/2020

A.01 Wytwarzanie wyrobów ze szkła

A.02 Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych

A.03 Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykatów ceramicznych

A.04 Wytwarzanie wyrobów włókienniczych

A.06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

A.07 Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych

A.08 Wytwarzanie obuwia

A.09 Wyprawianie skór

A.10 Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

A.11 Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich

A.12 Wykonywanie usług krawieckich

A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich

A.14 Realizacja procesów introligatorskich

A.15 Realizacja procesów drukowania z form drukowych-fleksografia-1

A.15 Realizacja procesów drukowania z form drukowych-fleksografia-2

A.15 Realizacja procesów drukowania z form drukowych-offsetowe

A.16 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych

A.17 Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich

A.18 Prowadzenie sprzedaży

A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

A.20 Rejestracja i obróbka obrazu

A.21 Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

A.22 Prowadzenie działalności handlowej

A.23 Projektowanie fryzur

A.24 Wykonywanie prac biurowych

A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu

A.29 Obsługa klientów i kontrahentów

A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach

A.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36 Prowadzenie rachunkowości

A.37 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych

A.38 Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

A.39 Pełnienie wachty morskiej i portowej

A.40 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

A.41 Organizacja i nadzorowanie procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych

A.42 Opracowywanie dokumentacji wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

A.43 Organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

A.44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

A.45 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

A.46 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych

A.47 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła

A.48 Projektowanie wyrobów odzieżowych

A.49 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

A.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

A.51 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów ceramicznych

A.52 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia

A.53 Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór

A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

A.55 Drukowanie cyfrowe

A.56 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

A.57 Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych

A.58 Przetwórstwo wytworów papierniczych

A.59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

A.60 Wykonywanie badań analitycznych

A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

A.63 Organizacja i prowadzenie archiwum

A.64 Opracowywanie materiałów archiwalnych

A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

A.66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego

A.67 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich

A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

A.69 Eksploatacja środków transportu drogowego

A.70 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

A.72 Obsługa operacyjna portu lotniczego

A.73 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

A.74 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

A.75 Obsługa bezpośrednia pasażerów przed podróżą w przewozach lotniczych, morskich i lądowych

A.76 Obsługa bezpośrednia pasażerów w podróży w przewozach lotniczych, morskich i lądowych

B.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych

B.02 Wykonywanie robót drogowych

B.03 Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych

B.04 Wykonywanie robót kominiarskich

B.05 Montaż systemów suchej zabudowy

B.06 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

B.07 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

B.08 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

B.09 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

B.10 Wykonywanie izolacji przemysłowych

B.11 Wykonywanie izolacji budowlanych

B.12 Wykonywanie robót dekarskich

B.13 Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych

B.14 Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej

B.15 Wykonywanie robót ciesielskich

B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

B.17 Wykonywanie robót kamieniarskich

B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

B.19 Wykonywanie robót zduńskich

B.20 Montaż konstrukcji budowlanych

B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

B.23 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych

B.24 Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

B.25 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

B.26 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

B.27 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

B.28 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

B.29 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych

B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

B.31 Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych

B.32 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych

B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

B.AW1 Wykonywanie i realizacja projektów aranżacji wnętrz

B.AW2 Organizowanie i kontrolowanie prac wykończeniowych we wnętrzach

E.01 Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych

E.02 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych

E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E.04 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

E.05 Montaż układów i urządzeń elektronicznych

E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.09 Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej

E.10 Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych

E.11 Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową

E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich

E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych

E.17 Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego

E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

E.21 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

E.22 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

E.23 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

E.25 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej

E.26 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

E.27 Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej

E.28 Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych

E.29 Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych

E.30 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

E.31 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych

E.32 Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

E.33 Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

E.34 Montaż i eksploatacja instalacji odbiorczych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

E.35 Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci rozległych

M.01 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

M.02 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

M.03 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

M.04 Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów

M.05 Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali

M.06 Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych

M.07 Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali

M.08 Wykonywanie prac wiertniczych

M.09 Eksploatacja otworowa złóż

M.10 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową

M.11 Eksploatacja złóż podziemnych

M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.13 Naprawa zegarów i zegarków

M.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

M.15 Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych

M.16 Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

M.21 Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich

M.22 Wykonywanie elementów kadłuba okrętu

M.23 Montaż i remont kadłuba okrętu

M.24 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych

M.25 Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy

M.26 Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego z materiałów niemetalowych

M.27 Montaż i naprawa oprzyrządowania wykonanego z metalu

M.28 Wykonywanie prac lakierniczych

M.29 Montaż systemów rurociągowych

M.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

M.31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych

M.32 Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

M.33 Organizacja budowy i remontu okrętu oraz montażu maszyn i instalacji okrętowych

M.34 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

M.35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

M.36 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

M.37 Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego

M.38 Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz obróbki plastycznej metali

M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

M.40 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

M.41 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową

M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

M.43 Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

M.45 Diagnozowanie i naprawa motocykli

M.46 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

M.47 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

M.48 Wykonywanie robót szkutniczych

R.01 Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych

R.02 Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

R.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

R.06 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

R.07 Ocena stanu środowiska

R.08 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

R.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

R.10 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych

R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

R.12 Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim

R.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

R.14 Użytkowanie zasobów leśnych

R.15 Organizacja prac rybackich w akwakulturze

R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

R.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

R.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

R.19 Organizowanie chowu i hodowli koni

R.20 Szkolenie i użytkowanie koni

R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

R.23 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

R.24 Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

R.25 Wykonywanie prac geologicznych

R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych

R.27 Jeździectwo i trening koni

S.01 Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich

S.02 Realizacja nagrań

S.03 Realizacja nagłośnień

S.04 Montaż nagrań dźwiękowych

S.05 Realizacja nagrań studyjnych

S.06 Budowa fortepianów i pianin

S.07 Naprawa fortepianów i pianin

S.08 Strojenie fortepianów i pianin

S.09 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej

T.01 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

T.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

T.03 Produkcja wyrobów piekarskich

T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych

T.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

T.06 Sporządzanie potraw i napojów

T.07 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

T.08 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

T.09 Wykonywanie usług kelnerskich

T.10 Organizacja usług gastronomicznych

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

T.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

Skip to content