Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie - najnowsze wpisy na stronie

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym w 2021 r.

Egzamin dotyczy zdających, którzy z powodu przypadków losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej w terminie głównym i uzyskali zgodę Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.

Wszystkie  aktualności
Skip to content