Formuła 2017 – arkusze egzaminacyjne

image_pdf

AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (część pisemna + część praktyczna)
AU.39 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych (część pisemna + część praktyczna)
AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (część pisemna + część praktyczna)
BD.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych (część pisemna + część praktyczna)
BD.17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (część pisemna + część praktyczna)
EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (część pisemna + część praktyczna)
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (część pisemna + część praktyczna)
EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych (część pisemna + część praktyczna)
MG.08 Wykonywanie prac wiertniczych (część pisemna + część praktyczna)
MG.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych (część pisemna + część praktyczna)
MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (część pisemna + część praktyczna)
MS.05 Świadczenie usług opiekuńczych (część pisemna + część praktyczna)
MS.08 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej (część pisemna + część praktyczna)
MS.14 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy (część pisemna + część praktyczna)
MS.18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej (część pisemna + część praktyczna)
RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej (część pisemna + część praktyczna)
RL.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych (część pisemna + część praktyczna)
ST.04 Montaż nagrań dźwiękowych (część pisemna + część praktyczna)
TG.07 Sporządzanie potraw i napojów (część pisemna + część praktyczna)

Skip to content