Materiały dodatkowe – egzamin maturalny w formule 2023

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o działaniach związanych z wdrażaniem egzaminu maturalnego w Formule 2023 w latach 2022–2023 > Komunikat z 12 stycznia 2022 r.

Arkusze pokazowe – marzec 2022

Arkusze diagnostyczne – wrzesień 2022

Arkusze diagnostyczne – grudzień 2022

Język polski – materiały dodatkowe

Matematyka – materiały dodatkowe

Biologia – materiały dodatkowe

Chemia – materiały dodatkowe

Filozofia – materiały dodatkowe

Geografia – materiały dodatkowe

Historia – materiały dodatkowe

Historia sztuki – materiały dodatkowe

Rok szkolny 2023/2024

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego w 2024 r.

Skip to content