Deklaracja dostępności

image_pdf

Deklaracja dostępności serwisu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie www.oke.jaworzno.pl

Data publikacji strony internetowej: 2001-05-31

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-04-15

Strona internetowa www.oke.jaworzno.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-04-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Zespołem Informatyków, adres poczty elektronicznej: oi@oke.jaworzno.pl, lub za pomocą dostępnego na stronie formularza kontaktowego. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 784 1613.

Postępowanie odwoławcze: Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4, 43-600 Jaworzno.

Dostępność architektoniczna budynku

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, ul. Mickiewicza 4, 43-600 Jaworzno 

Dojazd do siedziby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie – ul. Mickiewicza 4 

W odległości ok. 150 metrów od wejścia głównego do urzędu znajduje się przystanek PKM – Centrum 

Ulica: Grunwaldzka, przystanek: Centrum 

Linie: 303, 304, 305, 306, 307, 313, 324, 329, 321, 350, 369, 370, 372, 373, 374, A, E, J, N1, N2, S 

W odległości ok. 200 metrów od wejścia głównego do urzędu znajduje się przystanek PKM – Centrum 

Ulica: Grunwaldzka, przystanek: Centrum Linie: 303, 305, 306, 307, 313, 314, 319,  321, 326, 350, 368, 369, 370, 372, 373, 374, A, E, J, N2, S 

W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazanych są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe. 

Dostępność wejścia 

Do budynku prowadzi jedno wejście główne ogólnodostępne znajdujące się przy ul. Mickiewicza 4. Wejście jest dostępne w godzinach pracy urzędu. W przypadku niemożności dotarcia niepełnosprawnego interesanta do właściwej komórki urzędu, przy drzwiach głównych po lewej stronie znajduje się przycisk informujący pracownika urzędu o konieczności zejścia na parter i potrzebie obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. Dodatkowo pracownicy kancelarii poosiadają podgląd wejścia głównego. 

Punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Dalsze wejście zabezpieczone jest szklanymi drzwiami zamykanymi zamkiem elektronicznym. 

Z  uwagi na spory ruch, należy zachować szczególną ostrożność. Ze względu na lokalizację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie (ścisłe centrum), urząd nie posiada parkingu ogólnie dostępnego.  

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko hol na parterze przy wejściu głównym. W budynku nie ma windy. 

Dostępność toalet

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest  przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Utrudnienia 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/ niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

Skip to content