Arkusze maturalne „stara” formuła – rok 2013

7 maja 2013 r.

Język polski

poziom podstawowy – arkusz kryteria oceniania
poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + kryteria oceniania

Wiedza o tańcu

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

8 maja 2013 r.

Matematyka

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania

Historia muzyki

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

9 maja 2013 r.

Język angielski

poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania  +  Informacja o zadaniu 4.
poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz, część 1.
poziom rozszerzony – arkusz, część 2. + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom dwujęzyczny – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania

10 maja 2013 r.

Matematyka

poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

Język polski

poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

13 maja 2013 r.

Wiedza o społeczeństwie

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom podstawowy – arkusz dla osób niesyłszących + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

Filozofia

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

14 maja 2013 r.

Chemia

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

Geografia

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania
poziom podstawowy i rozszerzony – mapa

16 maja 2013 r.

Język białoruski

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

Język litewski

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania

Język ukraiński

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

Język kaszubski

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

Język łemkowski

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania

17 maja 2013 r.

Biologia

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

Historia

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

20 maja 2013 r.

Fizyka i astronomia

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

Stanowisko Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie zadania 6.1 w arkuszu z fizyki i astronomii dla poziomu rozszerzonego

Język łaciński i kultura antyczna

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

21 maja 2013 r.

Język niemiecki

poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz, część 1.
poziom rozszerzony – arkusz, część 2. + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom dwujęzyczny – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania

22 maja 2013 r.

Informatyka

poziom podstawowy – arkusz, część 1.
poziom podstawowy – arkusz, część 2. + dane + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz, część 1.
poziom rozszerzony – arkusz, część 2. + dane + kryteria oceniania

Historia sztuki

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

23 maja 2013 r.

Język rosyjski

poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz, część 1.
poziom rozszerzony – arkusz, część 2. + transkrypcja + kryteria oceniania

24 maja 2013 r.

Język francuski

poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz, część 1.
poziom rozszerzony – arkusz, część 2. + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom dwujęzyczny – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania

27 maja 2013 r.

Język hiszpański

poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz, część 1.
poziom rozszerzony – arkusz, część 2. + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom dwujęzyczny – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania

28 maja 2013 r.

Język włoski

poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz, część 1.
poziom rozszerzony – arkusz, część 2. + transkrypcja + kryteria oceniania

Wersja do druku
Skip to content