Arkusze maturalne „stara” formuła – rok 2015

Język polski

MPO-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO-P1_7P-152 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MPO-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz zasady oceniania

Wiedza o tańcu

MWT-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MWT-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Matematyka

MMA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + zasady oceniania
MMA-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Język łaciński i kultura antyczna

MKL-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MKL-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Język angielski

MJA-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-P1_7P-152 poziom podstawowy − arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MJA-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz część 1 + zasady oceniania
MJA-R2_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MAD-R1_1A-152 poziom dwujęzyczny − arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

Biologia

MBI-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MBI-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Wiedza o społeczeństwie

MWO-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MWO-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Fizyka

MFA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MFA-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Filozofia

MFI-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MFI-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Język niemiecki

MJN-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJN-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz część 1. + zasady oceniania
MJN-R2_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MND-R1_1N-152 poziom dwujęzyczny − arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

Geografia

MGE-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
Mapa_PP poziom podstawowy – mapa do arkusza
MGE-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Mapa_PR poziom rozszerzony – mapa do arkusza

Historia muzyki

MHM-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MHM-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język rosyjski

MJR-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJR-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz część 1. + zasady oceniania
MJR-R2_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

Chemia

MCH-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MCH-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Historia sztuki

MHS-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MHS-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język francuski

MJF-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJF-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz część 1. + zasady oceniania
MJF-R2_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MFD-R1_1F-152 poziom dwujęzyczny − arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

Informatyka

MIN-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz część I + zasady oceniania
MIN-P2_1P-152 poziom podstawowy – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PP2.ZIP poziom podstawowy – archiwum z plikami do arkusza część II
MIN-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część I + zasady oceniania
MIN-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II

Historia

MHI-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MHI-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język hiszpański

MJH-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJH-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz część 1. + zasady oceniania
MJH-R2_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MHD-R1_1H-152 poziom dwujęzyczny − arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

Język włoski

MJW-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJW-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz część 1. + zasady oceniania
MJW-R2_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

Wersja do druku
Skip to content