Arkusze maturalne „stara” formuła – rok 2017

Język polski

MPO-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO-R1_1P-172 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Matematyka

MMA-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MMA-R1_1P-172 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Wiedza o społeczeństwie

MWO-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MWO-R1_1P-172 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Informatyka

MIN-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz część I
MIN-P2_1P-172 poziom podstawowy – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PP2.ZIP poziom podstawowy – archiwum z plikami do arkusza część II
MIN-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz część I
MIN-R2_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II

Biologia

MBI-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MBI-R1_1P-172 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Historia

MHI-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MHI-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Chemia

MCH-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MCH-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Geografia

MGE-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
Mapa_PP.PDF poziom podstawowy – mapa do arkusza
MGE-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Mapa_PR.PDF poziom rozszerzony – mapa do arkusza

Fizyka

MFA-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MFA-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język angielski

MJA-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

MJA-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz  część 1. + zasady oceniania

MJA-R2_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

Język niemiecki

MJN-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

MJN-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz  część 1. + zasady oceniania

MJN-R2_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

Język rosyjski

MJR-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

Wersja do druku
Skip to content