Egzamin maturalny w terminie poprawkowym w 2022 r. – informacja dla zdających

Szanowni Państwo,

  1. egzamin maturalny w terminie poprawkowym – w sierpniu 2022 r. –  będzie przeprowadzony w szkołach, w których Państwo przystępowali do egzaminu w terminie głównym – w maju 2022 r.;
  2. egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących podczas egzaminu w terminie głównym, tj. dostosowanie form i warunków egzaminu do specjalnych potrzeb zdających;
  3. część pisemna egzaminu odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00;
  4. 9 września 2022 r. w godz. 8:00 – 10:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną;
  5. świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach 9 września 2022 r. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły;
  6. egzamin w terminie poprawkowym jest nieodpłatny – nie jest liczony jako kolejne podejście do egzaminu z danego przedmiotu.

Uwaga:

Osoby, których szkoła została zlikwidowana i składały deklarację do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, zostaną powiadomione o miejscu przeprowadzenia egzaminu odrębnym pismem.

Wersja do druku
Skip to content