Kategoria: Archiwalne

Egzamin maturalny

Konferencje podsumowujące egzamin maturalny w 2022 roku w województwie śląskim

Zapraszam dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin maturalny, przedstawicieli: Kuratorium Oświaty w Katowicach, organów prowadzących szkoły, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych na konferencje dotyczące podsumowania sesji egzaminu maturalnego w 2022 roku oraz przygotowania egzaminu maturalnego w roku 2023.

Egzamin ósmoklasisty

Konferencje podsumowujące egzamin ósmoklasisty w 2022 roku w województwie śląskim

Zapraszam dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin ósmoklasisty, przedstawicieli: Kuratorium Oświaty w Katowicach, organów prowadzących szkoły, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych na konferencje dotyczące podsumowania sesji egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku oraz przygotowania egzaminu ósmoklasisty w roku 2023.

Skip to content