SIOEO – egzamin maturalny

Dane osobowe uczniów zalecamy wprowadzić korzystając z funkcjonalności importu danych z SIO. Jest możliwe tylko wtedy, gdy w SIO zgłoszono uczniów do egzaminu. Wprowadzanie danych zdających do SIOEO do sesji głównej Maj 2023 będzie możliwe do 15 lutego 2023 r.

Instrukcje składania i przyjmowania e-deklaracji

Zbiór pytań i odpowiedzi dotyczących systemu SIOEO

Najczęstsze problemy i błędy związane ze zgłoszeniami i egzaminem:

Brak zgłoszenia laureata / finalisty w SIOEO

Zamiast oznaczyć jako laureat/finalista, zdający jest oznaczony jako Nieobecny w protokole zbiorczym. Osoba nieobecna nie otrzyma wyniku. Jak zgłosić laureata/finalistę: strona 72 instrukcji.

Źle rozdane arkusze na egzaminie

Każdy uczeń powinien pisać na arkuszu, który wynika z jego dostosowań. Źle wydany arkusz może prowadzić do unieważnienia egzaminu.

Źle rozdane naklejki z kodami paskowymi

Naklejki, które przesyłamy do szkół zawierają zakodowany PESEL. Pomyłka przy rozdaniu naklejek może spowodować, że uczeń otrzyma nie swój wynik.

Niewypełnione / źle wypełnione protokoły zbiorcze

Jak złożyć protokół? Strona 117 instrukcji.

Zdający nie otrzymali danych do konta ZIU

Aby wydrukować zdającym dane do logowania do systemu ZIU należy: postępować zgodnie z instrukcją od strony 126

Niewybrana sesja / niepoprawna sesja w SIOEO

Aby zmienić sesję w SIOEO, należy po zalogowaniu, kliknąć na nazwę szkoły na granatowym pasku w białej ramce, aby wybrać właściwy podmiot oraz sesję egzaminacyjną, a następnie zatwierdzić dane, klikając na przycisk Przełącz.

zmiana_sesji_w_sioeo
Zmiana podmiotu i sesji w SIOEO
Skip to content