Rok 2018

Tematyka - rodzaj spotkania

Data

Miejsce

Liczba uczestników

Prowadzący

Ogółem

D

KO

OP

PP

OD

Spotkania szkoleniowe dla dyrektorów szkół dotyczące organizacji egzaminu zawodowego sesji styczeń-luty 2019

04.12.

Rybnik

33

33

Dagmara Kumor
Andrzej Pasiut

04.12.

Częstochowa

19

18

1

Renata Hejsak
Adam Woś

05.12.

Sosnowiec

32

32

Kamila Jędryczka
Katarzyna Wyrwas

05.12.

Bytom

58

58

Dagmara Kumor
Marcin Zarzycki

06.12.

Bielsko-Biała

32

32

Kamila Jędryczka
Katarzyna Wyrwas

06.12.

Gliwice

38

38

Krzysztof Presz
Adam Woś

Konferencje dotyczące przygotowania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w 2018 r.

Harmonogram egzaminacyjny dyrektora szkoły (egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty).

Procedury organizowania i przygotowania egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019.

System Informacji Oświatowej (SIO) do egzaminu ósmoklasisty (SIOEO).

6.11.

Katowice

520

505

9

4

1

1

Marzena Botko
Maciej Retyk
Przemysław Cywiński

7.11.

Bielsko-Biała

314

304

8

2

Romana Patyk- Lenarczyk
Maciej Retyk

8.11.

Sosnowiec

236

231

2

3

Jerzy Borkowicz
Przemysław Cywiński

8.11.

Rybnik

252

242

7

2

1

Krzysztof Słomczyński
Maciej Retyk

13.11.

Częstochowa

287

266

11

1

9

Barbara Frejer-Pniok
Maciej Retyk

Konferencja dla dyrektorów  szkół i szkolenie PZE przeprowadzających egzamin maturalny w 2018 roku

Analiza wyników egzaminu maturalnego w 2018 r. w województwie śląskim. Organizacja egzaminu maturalnego w 2019 roku

8.10.

Katowice

72

60

8

4

Ewa Knapik

8.10.

Katowice

99

93

5

1

Urszula Okrajni

9.10.

Bielsko-Biała

76 

74

2

Barbara Andrzejewska

10.10.

Gliwice

80

80

Romana Patyk- Lenarczyk

10.10.

Częstochowa

68

63

3

2

Krzysztof Słomczyński

11.10.

Rybnik

67

63

3

1

Barbara Andrzejewska

XXIV Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

Wspomaganie rozwoju kompetencji diagnostycznych nauczycieli

27.09.
-29.09.

Katowice

150

Robert Wanic
Marzena Botko
Jerzy Borkowicz
Katarzyna Wyrwas
Adam Woś
Krzysztof Presz
Józef Soja
Barbara Freier-Pniok
Anna Rogala-Goj

Śląski Salon Maturzystów

18.09.

Gliwice

150

Robert Wanic
Urszula Okrajni
Maria Romanowska
Marzena Botko
Aleksandra Szkutnik-Stokłosa
Barbara Andrzejewska
Aneta Zawada
Józef Soja
Barbara Freier-Pniok
Romuald Hassa

17.09.

Katowice

2856

Spotkania  szkoleniowe  dla dyrektorów szkół dotyczące organizacji egzaminu   zawodowego 
w sesji  czerwiec-lipiec  2018

15.05.

Katowice

104

102

2

Kamila Jędryczka
Adam Woś

16.05.

Bielsko-Biała

56

56

Dagmara Kumor
Renata Hejsak

16.05.

Gliwice

78

78

Adam Woś
Krzysztof Presz

17.05.

Rybnik

52

52

Dagmara Kumor
Andrzej Pasiut

17.05.

Częstochowa

40

37

3

Kamila Jędryczka
Katarzyna Wyrwas

Konferencja dla zastępców przewodniczących zespołów egzaminacyjnych kwiecień 2018

Organizacja egzaminu maturalnego w 2018 roku.

10.04.

Katowice

79

64

13

2

Ewa Knapik, Ewa Rzepczyńska-Pich

10.04.

Katowice

105

97

7

1

Ewa Knapik, Ewa Rzepczyńska-Pich

10.04.

Gliwice

90

87

2

1

Barbara Freier-Pniok,
Iwona Różycka

11.04.

Bielsko-Biała

79

78

1

Ewa Knapik, Ewa Rzepczyńska-Pich

11.04.

Rybnik

68

64

3

1

Barbara Freier-Pniok,
Iwona Różycka

12.04.

Częstochowa

74

70

2

2

Ewa Knapik, Ewa Rzepczyńska-Pich

Konferencja dla PZE i zastępców PZE przeprowadzających egzamin gimnazjalny w 2018 roku

Organizacja egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku.

16.03.

Częstochowa

146

131

7

2

3

3

Hanna Wylężek
Krystyna Zwierzycka

15.03.

Bielsko-Biała

164

160

1

3

Hanna Wylężek
Krystyna Zwierzycka

14.03.

Rybnik

120

118

1

1

Jerzy Borkowicz
Krystyna Zwierzycka

13.03.

Katowice

318

309

5

2

2

Urszula Okrajni
Krystyna Zwierzycka

12.03.

Sosnowiec

77

73

2

2

Ewa Knapik
Krystyna Zwierzycka

*Objaśnienia skrótów:

D – dyrektorzy

KO – przedstawiciele kuratorium oświaty

OP – przedstawiciele organów prowadzących szkoły

PP – przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych

OD – przedstawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli

Wersja do druku
Skip to content