Próbny egzamin ósmoklasisty 2020 – arkusze i zasady oceniania

Publikujemy arkusze próbne 2020.

Informacje dla uczniów


  1. angielski
  2. francuski
  3. hiszpański
  4. niemiecki
  5. rosyjski
  6. włoski
  7. matematyka
  8. polski

Język angielski

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (100)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (200)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (400)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (500)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych (660)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (700)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (800)

Język francuski

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (100)

Język hiszpański

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (100)

Język niemiecki

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (100) _wersja X

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (200)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (700)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (800)

Język rosyjski

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (100)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (700)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (800)

Język włoski

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (100)

31 marca 2020 r. Matematyka.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OMAP_100) _wersja X

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OMAP_200)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OMAP_400)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OMAP_500)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OMAP_660)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OMAP_700)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OMAP_800)

30 marca 2020 r. Język polski.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OPOP_100) _wersja X

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OPOP_200)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OPOP_400)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OPOP_500)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OPOP_660)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OPOP_700)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OPOP_800)

Wersja do druku
Skip to content