Arkusze maturalne „stara” formuła – rok 2016

Język polski

MPO–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Matematyka

MMA–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MMA–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Biologia

MBI–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MBI–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Wiedza o społeczeństwie

MWO–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MWO–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Fizyka

MFA–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz zasady oceniania
MFA–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Geografia

MGE–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
Mapa_PP.PDF poziom podstawowy – mapa do arkusza
MGE–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Mapa_PR.PDF poziom rozszerzony – mapa do arkusza

Chemia

MCH–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MCH–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Historia sztuki

MHS–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MHS–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Informatyka

MIN–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz część I
MIN–P2_1P–162 poziom podstawowy – arkusz część II zasady oceniania
Dane_PP2.ZIP poziom podstawowy – archiwum z plikami do arkusza część II
MIN–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część I
MIN–R2_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II

Historia

MHI–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MHI–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język angielski

MJA–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 1. + zasady oceniania
MJA–R2_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

Język niemiecki

MJN–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJN–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 1. + zasady oceniania
MJN–R2_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

Język rosyjski

MJR–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJR–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 1. + zasady oceniania
MJR–R2_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

Język francuski

MJF–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJF–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 1. + zasady oceniania
MJF–R2_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

Język hiszpański

MJH–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJH–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 1. + zasady oceniania
MJH–R2_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

Język włoski

MJW–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJW–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 1. + zasady oceniania
MJW–R2_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja zasady oceniania

Wersja do druku
Skip to content