Próbny egzamin maturalny 2020 – arkusze i zasady oceniania

Zasady oceniania

Historia(PR), język ukraiński (PR), litewski (PR), białoruski (PR), kaszubski (PR)

Chemia (PR), język ukraiński (PP), litewski (PP), białoruski (PP)

Geografia poziom rozszerzony, Informatyka poziom rozszerzony

Biologia poziom rozszerzony, WOS poziom rozszerzony

Języki obce nowożytne poziom rozszerzony

Języki obce nowożytne poziom podstawowy

Matematyka (PR), filozofia (PR), język łaciński (PR), historia sztuki (PR), historia muzyki (PR)

Matematyka poziom podstawowy

J. polski poziom rozszerzony, fizyka poziom rozszerzony

J. polski poziom podstawowy

Publikujemy próbne arkusze  maturalne.


 1. Historia
 2. J. ukraiński
 3. Chemia
 4. Informatyka
 5. Geografia
 6. Biologia
 7. Wiedza o społeczeństwie
 8. Język angielski
 9. Język francuski
 10. Język hiszpański
 11. Język niemiecki
 12. Język rosyjski
 13. Język włoski
 14. Matematyka
 15. Filozofia
 16. Język łaciński
 17. Historia muzyki
 18. Historia sztuki
 19. Język polski
 20. Fizyka
   

Historia

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Arkusze dla osób niesłyszących (A7)


Język ukraiński

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)


Chemia

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Arkusze dla osób niesłyszących (A7)


Informatyka

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Arkusze dla osób niesłyszących (A7)


Geografia

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Arkusze dla osób niesłyszących (A7)


Biologia

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Arkusze dla osób niesłyszących (A7)


Wiedza o społeczeństwie

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Arkusze dla osób niesłyszących (A7)


Język angielski
 

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Arkusze dla osób niesłyszących (A7)


Język francuski

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)


Język hiszpański

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)


Język niemiecki

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Arkusze dla osób niesłyszących (A7)


Język rosyjski

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)


Język włoski

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)


Matematyka

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Arkusze dla osób niesłyszących (A7)


Filozofia

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Arkusze dla osób niesłyszących (A7)


Historia muzyki

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)


Język łaciński

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)


Historia sztuki

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)


Język polski

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Arkusze dla osób niesłyszących (A7)


Fizyka

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Arkusze dla osób niesłyszących (A7)


Wersja do druku
Skip to content