Rok 2020

Tematyka - rodzaj spotkania

Data

Miejsce

Liczba uczestników

Prowadzący

Ogółem

D

KO

OP

PP

OD

Konferencje dotyczące procedur przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.dla przewodniczacych zespołów egzaminacyjnych i ich zastępców.
10.03.

Katowice

399

384

3

8

3

1

Izabela Dębecka, Krystyna Zwierzycka, Maciej Retyk

10.03.

Sosnowiec

196

192

2


2

Barbara Andrzejewska, Krzysztof Słomczyński, Romana Patyk

9.03.

Rybnik

211

205

1
5

Maciej Retyk, Agnieszka Duczek

9.03.

Częstochowa

246

229

3

1

11

Aleksandra Szkutnik-Stokłosa, Krystyna Zwierzycka

*Objaśnienia skrótów:

D – dyrektorzy szkół

KO – przedstawiciele kuratorium oświaty

OP – przedstawiciele organów prowadzących szkoły

PP – przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych

OD – przedstawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli

Wersja do druku
Skip to content