Arkusze maturalne 2021

Język polski

Poziom podstawowy

EPOP-P1-100-2105, EPOP-P2-100-2105

EPOP-P1-700-2105, EPOP-P2-700-2105

Poziom rozszerzony

EPOP-R0-100-2105

Matematyka

Poziom podstawowy

EMAP-P0-100-2105

Poziom rozszerzony

EMAP-R0-100-2105

Język łaciński i kultura antyczna

Poziom rozszerzony

EJLP-R0-100-2105

Wiedza o społeczeństwie

Poziom rozszerzony

EWOP-R0-100-2105

Informatyka

Poziom rozszerzony

EINP-R1-100-2105, EINP-R2-100-2105

Biologia

Poziom rozszerzony

EBIP-R0-100-2105

Filozofia

Poziom rozszerzony

EFIP-R0-100-2105

Historia

Poziom rozszerzony

EHIP-R0-100-2105

Historia sztuki

Poziom rozszerzony

EHSP-R0-100-2105

Historia muzyki

Poziom rozszerzony

EHMP-R0-100-2105

Chemia

Poziom rozszerzony

ECHP-R0-100-2105

Geografia

Poziom rozszerzony

EGEP-R0-100-2105

Fizyka

Poziom rozszerzony

EFAP-R0-100-2105

Język kaszubski

Poziom rozszerzony

EMKK-R0-100-2105

Język litewski

Poziom podstawowy

EMLL-P0-100-2105

Poziom rozszerzony

EMLL-R0-100-2105

Język ukraiński

Poziom podstawowy

EMUU-P0-100-2105

Poziom rozszerzony

EMUU-R0-100-2105

Język białoruski

Poziom podstawowy

EMBB-P0-100-2105

Język angielski

Poziom podstawowy

EJAP-P0-100-2105

EJAP-P0-700-2105

Poziom rozszerzony

EJAP-R0-100-2105

EJAP-R0-700-2105

Poziom dwujęzyczny

EJAA-D0-100-2105

Język niemiecki

Poziom podstawowy

EJNP-P0-100-2105

Poziom rozszerzony

EJNP-R0-100-2105

Poziom dwujęzyczny

EJNN-D0-100-2105

Język rosyjski

Poziom podstawowy

EJRP-P0-100-2105

Poziom rozszerzony

EJRP-R0-100-2105

Język francuski

Poziom podstawowy

EJFP-P0-100-2105

Poziom rozszerzony

EJFP-R0-100-2105

Poziom dwujęzyczny

EJFF-D0-100-2105

Język hiszpański

Poziom podstawowy

EJHP-P0-100-2105

Poziom rozszerzony

EJHP-R0-100-2105

Poziom dwujęzyczny

EJHH-D0-100-2105

Język włoski

Poziom podstawowy

EJWP-P0-100-2105

Poziom rozszerzony

EJWP-R0-100-2105

Wersja do druku
Skip to content