Rok 2021

Tematyka - rodzaj spotkania

Data

Miejsce

Liczba uczestników

Prowadzący

Konferencja dla nauczycieli – formuła egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku szkolnego 2022/2023

16.12.2021 r.

on-line

78

Katarzyna Nogły

Konferencja dla nauczycieli – formuła egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku szkolnego 2022/2023

7.12.2021 r.

on-line

53

Katarzyna Nogły

EGZAMIN ZAWODOWY

Spotkanie szkoleniowe dotyczące organizacji

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego w
sesji styczeń-luty 2022 r. (formuła 2012, 2017, 2019)

2.12.2021 r.

on-line

244

Dagmara Kumor
Marcin Zarzycki

EGZAMIN MATURALNY

1. Podsumowanie egzaminu maturalnego w 2021 r.
2. Organizacja egzaminu maturalnego w 2022 r.
3. Egzamin maturalny w FORMULE 2023.

22.11.2021 r.

on-line

353

Barbara Andrzejewska

Krzysztof Słomczyński

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  Konferencja dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych – przewodniczących zespołów egzaminacyjnych

17.11.2021 r.

on-line

950

Izabela Dębecka

Krzysztof Słomczyński

Konferencja dla nauczycieli – formuła egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku szkolnego 2022/2023

15.11.2021 r.

on-line

155

Katarzyna Nogły

Konferencja dla nauczycieli – formuła egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku szkolnego 2022/2023

5.10.2021 r.

on-line

190

Aleksandra Paszek
Arkadiusz Suda

Konferencja dla nauczycieli – formuła egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku szkolnego 2022/2023

4.10.2021 r.

on-line

185

Katarzyna Nogły
Arkadiusz Suda

Konferencja dla nauczycieli – formuła egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku szkolnego 2022/2023

27-28.09.2021 r.

on-line

385

Katarzyna Nogły
Aleksandra Paszek

EGZAMIN ZAWODOWY
Spotkanie dotyczące składania wniosków o upoważnienie do przeprowadzenia egzaminów w SIOEPKZ

26.08.2021 r.

on-line

421

Andrzej Pasiut

EGZAMIN ZAWODOWY Szkolenie dla przewodniczących zespołów egzaminatorów i egzaminatorów powtórnie sprawdzających prace

17.06.2021 r.

on-line

52

Dagmara Kumor
Adam Woś

EGZAMIN ZAWODOWY
Spotkanie szkoleniowe dotyczące organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2021 (formuła 2012, 2017, 2019)

20.05.2021 r.

on-line

286

Andrzej Pasiut
Adam Woś
Kamila Jędryczka
Sabina Tarłowska

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Szkolenie dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i ich zastępców - temat szkolenia:  Organizacja egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku

12-20.04.2021 r.

on-line

1175

Krzysztof Słomczyński

EGZAMIN MATURALNY Szkolenie dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i ich zastępców - temat szkolenia:  Organizacja egzaminu maturalnego w 2021 roku

22-26.03.2021 r.

on-line

398

Krzysztof Słomczyński

EGZAMIN ZAWODOWY Szkolenie dla przewodniczących zespołów egzaminatorów

14.01.2021 r.

on-line

44

Marcin Zarzycki
Adam Woś

Wersja do druku
Skip to content