Rok 2022

Tematyka - rodzaj spotkania

Miejsce

Data

Liczba uczestników

Prowadzący

EGZAMIN ZAWODOWY

Organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodnie i egzaminu zawodowego w sesji 2023 ZIMA.

Bytom

06.12.2022 r.

D – 81

Marcin Zarzycki

Agnieszka Antczak

Częstochowa

06.12.2022 r.

D – 32

Dagmara Kumor

Renata Hejsak

Sosnowiec

07.12.2022 r.

D – 31

Agnieszka Antczak

Kamila Jędryczka

Bielsko-Biała

07.12.2022 r.

D – 46

Katarzyna Wyrwas

Marcin Zarzycki

Rybnik

08.12.2022 r.

D – 43

Kamila Jędryczka

Katarzyna Wyrwas

Gliwice

08.12.2022 r.

D – 38

Dagmara Kumor

Agnieszka Antczak

EGZAMIN MATURALNY

1. Podsumowanie egzaminu maturalnego w 2022 r.
2. Przygotowanie do egzaminu maturalnego w 2023 r.
3. Egzamin maturalny w FORMULE 2023.

Katowice

7.11.2022 r.

KO – 10

OP – 3

D –  148

Barbara Andrzejewska

Ewa Żak

Częstochowa

7.11.2022 r.

KO – 3

OD – 1

D – 64

Krzysztof Słomczyński

Romana Patyk

Gliwice

8.11.2022 r.

KO – 2

D – 83

Barbara Andrzejewska

Ewa Żak

Bielsko-Biała

8.11.2022 r.

KO – 3

OP – 2

OD – 1

D – 74

Krzysztof Słomczyński

Aleksandra Szkutnik-Stokłosa

Rybnik

9.11.2022 r.

KO – 1

D – 52

Barbara Andrzejewska

Ewa Żak

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY


Egzamin

ósmoklasisty 2022
i 2023 w województwie śląskim

Częstochowa

24.10.2022 r.

KO-13

OP- 6

D – 214

Agnieszka Adamin

Krzysztof Słomczyński

Rybnik

24.10.2022 r.

KO-5

OP- 2

ODN- 2

D – 193

Ewa Żak

Izabela Dębecka

Sosnowiec

25.10.2022 r.

KO-2

OP- 4

D – 191

Ewa Żak

Bożena Kubiak

Bielsko-Biała

27.10.2022 r.

KO-3

OP- 5

ODN- 1

D – 231

Agnieszka Adamin

Krzysztof Słomczyński

Gliwice

27.10.2022 r.

OP- 3

D – 119

Ewa Żak

Bożena Kubiak

Katowice

28.10.2022 r.

KO-13

OP- 4

D – 230

Ewa Żak

Bożena Kubiak

Agnieszka Adamin

Krzysztof Słomczyński

EGZAMIN ZAWODOWY

Spotkanie szkoleniowe dotyczące organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego w sesji czerwiec – lipiec 2022 r. (formuła 2012, 2017, 2019)

Bielsko-Biała

12.05.2022 r.

D – 59

Katarzyna Wyrwas

Marcin Zarzycki

Sosnowiec

12.05.2022 r.

D – 44

Sabina Tarłowska

Renata Hejsak

Gliwice

12.05.2022 r.

D – 43

Agnieszka Antczak

Kamila Jędryczka

Rybnik

13.05.2022 r.

D – 51

Sabina Tarłowska

Marcin Zarzycki

Częstochowa

13.05.2022 r.

D – 37

Katarzyna Wyrwas

Renata Hejsak

Bytom

13.05.2022 r.

D – 104

Agnieszka Antczak

Kamila Jędryczka

Szkolenie przewodniczących lub zastępców  przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w zakresie organizowania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

Częstochowa

4.04.2022 r.

KO-1

D-235

Hanna Wylężek

Rybnik

5.04.2022 r.

KO-1

D-207

Hanna Wylężek

Sosnowiec

6.04.2022 r.

D-197

Krystyna Zwierzycka

Katowice

7.04.2022 r.

D-257

Ewa Kałucka

Krystyna Zwierzycka

Bielsko-Biała

8.04.2022 r.

KO-2

D-270

Ewa Kałucka

Gliwice

8.04.2022 r.

D-149

Krystyna Zwierzycka

Szkolenie przewodniczących lub zastępców przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w zakresie organizowania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

Katowice

28.03.2022 r.


KO - 2

D - 147

Ewa Żak

Krzysztof  Słomczyński

Rybnik

28.03.2022 r.

D - 69

Aleksandra Szkutnik-Stokłosa

Częstochowa

29.03.2022 r.

KO - 1

D - 61

Aleksandra Szkutnik-Stokłosa

Gliwice

30.03.2022 r.

D - 77

Izabela Szemraj

Bielsko-Biała

31.03.2022 r.

KO - 2

D - 76

Aneta Zawada

EGZAMIN ZAWODOWY

Szkolenie dla przewodniczących zespołów

egzaminatorów i egzaminatorów powtórnie
sprawdzających prace w sesji styczeń-luty 2022 r.

on-line

4.01.2022 r.

75

Sabina Tarłowska
Renata Hejsak

*Objaśnienia skrótów:

D – dyrektorzy szkół

KO – przedstawiciele kuratorium oświaty

OP – przedstawiciele organów prowadzących szkoły

PP – przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych

OD – przedstawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli

Wersja do druku
Skip to content