Rok 2022

Tematyka - rodzaj spotkania

Miejsce

Data

Liczba uczestników

Prowadzący

Szkolenie przewodniczących lub zastępców  przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w zakresie organizowania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

Częstochowa

4.04.2022 r.

KO-1

D-235

Hanna Wylężek

Rybnik

5.04.2022 r.

KO-1

D-207

Hanna Wylężek

Sosnowiec

6.04.2022 r.

D-197

Krystyna Zwierzycka

Katowice

7.04.2022 r.

D-257

Ewa Kałucka

Krystyna Zwierzycka

Bielsko-Biała

8.04.2022 r.

KO-2

D-270

Ewa Kałucka

Gliwice

8.04.2022 r.

D-149

Krystyna Zwierzycka

Szkolenie przewodniczących lub zastępców przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w zakresie organizowania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

Katowice

28.03.2022 r.


KO - 2

D - 147

Ewa Żak

Krzysztof  Słomczyński

Rybnik

28.03.2022 r.

D - 69

Aleksandra Szkutnik-Stokłosa

Częstochowa

29.03.2022 r.

KO - 1

D - 61

Aleksandra Szkutnik-Stokłosa

Gliwice

30.03.2022 r.

D - 77

Izabela Szemraj

Bielsko-Biała

31.03.2022 r.

KO - 2

D - 76

Aneta Zawada

EGZAMIN ZAWODOWY

Szkolenie dla przewodniczących zespołów

egzaminatorów i egzaminatorów powtórnie
sprawdzających prace w sesji styczeń-luty 2022 r.

on-line

4.01.2022 r.

75

Sabina Tarłowska
Renata Hejsak

*Objaśnienia skrótów:

D – dyrektorzy szkół

KO – przedstawiciele kuratorium oświaty

OP – przedstawiciele organów prowadzących szkoły

PP – przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych

OD – przedstawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli

Wersja do druku
Skip to content