Arkusze oraz zasady oceniania z testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023 (tzw. próbny egzamin maturalny)

Język angielski: arkusze, zasady oceniania

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJAP-P0-100-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJAP-P0-200-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJAP-P0-300-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJAP-P0-400-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MJAP-P0-660-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJAP-P0-700-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJAP-P0-Q00-2209)

Język niemiecki: arkusze, zasady oceniania

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJNP-P0-100-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJNP-P0-200-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJNP-P0-300-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących_czcionka 16 pkt (MJNP-P0-400-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MJNP-P0-660-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJNP-P0-700-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJNP-P0-Q00-2209)

Język francuski: arkusze, zasady oceniania

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJFP-P0-100-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJFP-P0-200-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJFP-P0-300-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących_czcionka 16 pkt (MJFP-P0-400-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MJFP-P0-660-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJFP-P0-700-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJFP-P0-Q00-2209)

Język włoski: arkusze, zasady oceniania

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJWP-P0-100-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJWP-P0-200-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJWP-P0-300-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących_czcionka 16 pkt (MJWP-P0-400-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MJWP-P0-660-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJWP-P0-700-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJWP-P0-Q00-2209)

Język rosyjski: arkusze, zasady oceniania

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJRP-P0-100-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJRP-P0-200-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJRP-P0-300-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących_czcionka 16 pkt (MJRP-P0-400-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MJRP-P0-660-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJRP-P0-700-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJRP-P0-Q00-2209)

Język hiszpański: arkusze, zasady oceniania

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJHP-P0-100-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJHP-P0-200-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJHP-P0-300-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących_czcionka 16 pkt (MJHP-P0-400-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MJHP-P0-660-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJHP-P0-700-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJHP-P0-Q00-2209)

Matematyka: arkusze, zasady oceniania

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MMAP-P0-100-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MMAP-P0-200-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MMAP-P0-300-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MMAP-P0-400-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MMAP-P0-660-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MMAP-P0-700-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MMAP-P0-Q00-2209)


Język polski: arkusze, zasady oceniania

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MPOP-P1-100-2209, MPOP-P2-100-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MPOP-P1-200-2209, MPOP-P2-200-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MPOP-P1-300-2209, MPOP-P2-300-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MPOP-P1-400-2209, MPOP-P2-400-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MPOP-P1-660-2209, MPOP-P2-660-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MPOP-P1-700-2209, MPOP-P2-700-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MPOP-P1-Q00-2209, MPOP-P2-Q00-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MPOP-P1-Z00-2209, MPOP-P2-Z00-2209)

Wersja do druku
Skip to content