Arkusze maturalne formuła 2015 – rok 2015

Język polski

MPO-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO-P1_7P-152 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MPO-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Matematyka

MMA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + zasady oceniania
MMA-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Język łaciński i kultura antyczna

MKL-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Język angielski

MJA-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania
MJA-P1_7P-152 poziom podstawowy − arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MJA-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania
MJA-R1_7P-152 poziom rozszerzony − arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MAD-R1_1A-152 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania

Biologia

MBI-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Wiedza o społeczeństwie

MWO-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Fizyka

MFA-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Filozofia

MFI-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Język niemiecki

MJN-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania
MJN-P1_7P-152 poziom podstawowy − arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MJN-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania
MJN-R1_7P-152 poziom rozszerzony − arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MND-R1_1N-152 poziom dwujęzyczny − arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania

Geografia

MGE-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Załącznik – barwny załącznik do arkusza

Historia muzyki

MHM-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język rosyjski

MJR-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania
MJR-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania

Chemia

MCH-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz zasady oceniania

Historia sztuki

MHS-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język francuski

MJF-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania
MJF-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania
MFD-R1_1F-152 poziom dwujęzyczny − arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania

Informatyka

MIN-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część I + zasady oceniania
MIN-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II

Historia

MHI-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język hiszpański

MJH-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania
MJH-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania
MHD-R1_1H-152 poziom dwujęzyczny − arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania

Język włoski

MJW-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania
MJW-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania

Język białoruski

MOB-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MOB-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język kaszubski

MOK-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język litewski

MOL-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MOL-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język łemkowski

MOZ-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język ukraiński

MOU-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MOU-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Wersja do druku
Skip to content