Arkusze maturalne formuła 2015 – rok 2016

Język polski

MPO–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO–P1_7P–162 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MPO–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Matematyka

MMA–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MMA–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język łaciński i kultura antyczna

MKL–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Biologia

MBI–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Wiedza o społeczeństwie

MWO–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Fizyka

MFA–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Filozofia

MFI–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Geografia

MGE–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Zalacznik.PDF poziom rozszerzony – barwny załącznik do arkusza

Historia muzyki

MHM–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Chemia

MCH–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Historia sztuki

MHS–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Informatyka

MIN–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część I
MIN–R2_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II

Historia

MHI–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język kaszubski

MOK–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język łemkowski

MOZ–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język litewski

MOL–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MOL–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język ukraiński

MOU–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MOU–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język białoruski

MOB–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MOB–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język angielski

MJA–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania
MJA–P1_7P–162 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MJA–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania
MJA–R1_7P–162 poziom rozszerzony – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MAD–R1_1A–162 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania

Język niemiecki

MJN–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania
MJN–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja zasady oceniania + nagrania
MND–R1_1N–162 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania

Język rosyjski

MJR–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania
MJR–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania

Język francuski

MJF–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania
MJF–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania
MFD–R1_1F–162 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania

Język hiszpański

MJH–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania
MJH–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania
MHD–R1_1H–162 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania

Język włoski

MJW–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania
MJW–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania + nagrania

Wersja do druku
Skip to content