TEST DIAGNOSTYCZNY – GRUDZIEŃ 2023

Język polski – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi problemami w uczeniu się

 1. Arkusz 1 – Testy
 2. Karta odpowiedzi
 3. Arkusz 1 – Test. Arkusz egzaminacyjny dla obywateli Ukrainy
 4. Karta odpowiedzi
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań
 6. Arkusz 2 – Wypracowanie
 7. Karta odpowiedzi
 8. Arkusz 2 – Wypracowanie . Arkusz egzaminacyjny dla obywateli Ukrainy
 9. Karta odpowiedzi
 10. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

 1. Arkusz 1 – Testy
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań
 4. Arkusz 2 – Wypracowanie
 5. Karta odpowiedzi
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących

 1. Arkusz 1 – Testy
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań
 4. Arkusz 2 – Wypracowanie
 5. Karta odpowiedzi
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących

 1. Arkusz 1 – Testy
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań
 4. Arkusz 2 – Wypracowanie
 5. Karta odpowiedzi
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk

 1. Arkusz 1 – Testy
 2. Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych w formacie Duxbury Braille Translator (12.4)
 3. Karta odpowiedzi
 4. Zasady oceniania rozwiązań zadań
 5. Arkusz 2 – Wypracowanie
 6. Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych w formacie Duxbury Braille Translator (12.4)
 7. Karta odpowiedzi
 8. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących

 1. Arkusz 1 – Testy
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań
 4. Arkusz 2 – Wypracowanie
 5. Karta odpowiedzi
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z mózgowym porażeniem dziecięcym

 1. Arkusz 1 – Testy
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań
 4. Arkusz 2 – Wypracowanie
 5. Karta odpowiedzi
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw

 1. Arkusz 1 – Testy
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań
 4. Arkusz 2 – Wypracowanie
 5. Karta odpowiedzi
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Matematyka – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi problemami w uczeniu się

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Arkusz egzaminacyjny dla obywateli Ukrainy
 4. Karta odpowiedzi
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych w formacie Duxbury Braille Translator (12.4)
 3. Karta odpowiedzi
 4. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z mózgowym porażeniem dziecięcym

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język angielski – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Arkusz egzaminacyjny dla obywateli Ukrainy
 4. Karta odpowiedzi dla obywateli Ukrainy
 5. Transkrypcja nagrań
 6. Mp3
 7. Mp3 – nagranie z wydłużonymi przerwami
 8. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych w formacie Duxbury Braille Translator (12.4)
 3. Karta odpowiedzi
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Mp3
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język francuski – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Mp3 – nagranie z wydłużonymi przerwami
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych w formacie Duxbury Braille Translator (12.4)
 3. Karta odpowiedzi
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Mp3
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język hiszpański – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Mp3 – nagranie z wydłużonymi przerwami
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych w formacie Duxbury Braille Translator (12.4)
 3. Karta odpowiedzi
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Mp3
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język niemiecki – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Mp3 – nagranie z wydłużonymi przerwami
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych w formacie Duxbury Braille Translator (12.4)
 3. Karta odpowiedzi
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Mp3
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język rosyjski – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Arkusz egzaminacyjny dla obywateli Ukrainy
 4. Karta odpowiedzi dla obywateli Ukrainy
 5. Transkrypcja nagrań
 6. Mp3
 7. Mp3 – nagranie z wydłużonymi przerwami
 8. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych w formacie Duxbury Braille Translator (12.4)
 3. Karta odpowiedzi
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Mp3
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Język włoski – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Mp3 – nagranie z wydłużonymi przerwami
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych w formacie Duxbury Braille Translator (12.4)
 3. Karta odpowiedzi
 4. Transkrypcja nagrań
 5. Mp3
 6. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw

 1. Arkusz egzaminacyjny
 2. Karta odpowiedzi
 3. Transkrypcja nagrań
 4. Mp3
 5. Zasady oceniania rozwiązań zadań
Wersja do druku
Skip to content