Dostęp do portalu zdającego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujmy, że CKE zamieściła na swojej stronie informację odnośnie dostępu do portalu zdającego, której treść publikujmy poniżej. Prosimy o zapoznanie się z komunikatem.

W związku z planowaną publikacją w dniu 22.01.2024 r.  wstępnej informacji o wynikach egzaminu zawodowego z części pisemnej przeprowadzanej z wykorzystaniem komputera (elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminów – SIOEPKZ), CKE przekazuje poniżej informacje odnośnie dostępu do portalu zdającego.

  1.  Portal zdającego dostępny jest pod adresem:
    https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl
  2. Kody aktywacyjne umożliwiające zdającym zalogowanie się do portalu zdającego przekazuje zdającym dyrektor ośrodka egzaminacyjnego (szkoły).
    Kod aktywacyjny umożliwiający zdającemu zalogowanie się do portalu zdającego jest ważny bezterminowo od momentu rejestracji zdającego w SIOEPKZ.

Uprzejmie przypominamy, że zdający, aby móc się zalogować do portalu musi podać swój login i hasło. Jeżeli zdający nie zna hasła to może je zresetować – nowy link aktywacyjny zostanie przesłany na adres e-mail podany przez zdającego. Zwracamy uwagę, że w przypadku nieaktualnego lub błędnego adresu e-mail zdającego w systemie SIOEPKZ – zdający, aby móc zresetować hasło będzie musiał zwrócić się do dyrektora szkoły o przekazanie nowego kodu aktywacyjnego.

Dlatego bardzo prosimy zdających, aby zalogowali się do portalu w tym tygodniu (tj. do 19 stycznia br.) w celu sprawdzenia poprawności logowania do portalu zdającego,
a w przypadku problemów z zalogowaniem skontaktowali się z właściwym ośrodkiem egzaminacyjnym (szkołą) celem uzyskania nowego kodu aktywacyjnego.

Zespół CKE

Wersja do druku
Skip to content