Informacja dla uczniów i absolwentów szkół dotycząca wyników egzaminu i odbioru świadectw, certyfikatów oraz dyplomów po sesji Zima 2024

Wyniki egzaminu w formule 2012 (kwalifikacje jednoliterowe) będą dostępne 27 marca 2024 r. od godz. 10:00 na stronie https://oke.jaworzno.pl  w zakładce:

SERWISY -> Dla zdających -> Terminy i wyniki egzaminów zawodowych.

Dane do logowania do serwisu dla zdających egzamin udostępnia szkoła.

Wyniki egzaminu w formule 2017 i formule 2019 (kwalifikacje dwu i trzyliterowe) będą dostępne 27 marca 2024 r. od godz. 10:00 na portalu zdającego SIOEPKZ https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl

Dane do logowania zdający powinni otrzymać od dyrektora szkoły, w której składali deklaracje.

Świadectwa, certyfikaty i dyplomy będą wydawane przez szkołę w ustalonym przez siebie  terminie. Szczegółowy termin przekazania tych dokumentów ustali dyrektor szkoły.

Absolwenci szkół, którzy po raz kolejny przystąpili do egzaminu w sesji Zima 2024, zgłaszają się po odbiór wyników i świadectw/certyfikatów do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu.

W przypadku gdy absolwent zdawał wyłącznie część praktyczną egzaminu zawodowego – zgłasza się po świadectwa/certyfikaty do szkoły lub placówki, w której zdawał część praktyczną.

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji Zima 2024 do 4 kwietnia 2024 r. mogą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję Lato 2024.

UWAGA: W ostatnim dniach do CKE docierają od zdających, posiadających adresy mailowe w domenie WP.PL, zgłoszenia problemu technicznego związanego z brakiem otrzymywania powiadomień mailowych m.in. z kodem aktywacyjnym umożliwiającym dostęp do portalu zdającego. Problem techniczny został zgłoszony do WP.PL. Z informacji uzyskanych z WP.PL wynika, że problem techniczny został rozwiązany, a wiadomości email wychodzące z SIOEPKZ docierają do skrzynek pocztowych odbiorców posiadających adresy mailowe w domenie WP.PL, ale mogą pojawiać się w zakładce ‘Powiadomienia’.

Dlatego CKE zwraca się z uprzejmą prośbą do zdających, aby przed zgłaszaniem do szkół lub podmiotów informacji o braku maila z kodem aktywacyjnym, zdający posiadający adres email w domenie WP.PL, sprawdzili – oprócz skrzynki odbiorczej i zakładki SPAM – również zakładkę ‘Powiadomienia’.

Nie otrzymujemy zgłoszeń podobnych problemów od użytkowników posiadających adresy mailowe w innych domenach.

Wersja do druku
Skip to content