Przekazanie świadectw i certyfikatów dla osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy lub przystąpiły do egzaminu eksternistycznego w sesji Zima 2024 r.

A. Absolwenci kursów kwalifikacyjnych – Formuła 2012

Do osób, które przystąpiły do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na podstawie ukończenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w formule egzaminu 2012 świadectwa będą wysyłane przesyłką poleconą na adres domowy od dnia 8 kwietnia br.

Wyniki egzaminu w formule 2012 (kwalifikacje jednoliterowe) będą dostępne 27 marca 2024 r. od godz. 10:00 na stronie oke.jaworzno.pl w zakładce:

SERWISY -> dla zdających -> Terminy i wyniki egzaminów zawodowych.

Hasło do serwisu dla zdających egzamin,  OKE w Jaworznie przekazała w piśmie informującym o miejscu i terminie egzaminu.

B. Absolwenci kursów kwalifikacyjnych – Formuła 2017 oraz 2019

Osoby, które przystąpiły do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w formule egzaminu 2017 lub przystąpiły do egzaminu zawodowego w formule egzaminu 2019 świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowej odbierają w siedzibie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Wyniki egzaminu w formule 2017 i formule 2019 (kwalifikacje dwu i trzyliterowe) będą dostępne 27 marca 2024 r. od godz. 10:00 na portalu zdającego SIOEPKZ

https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl

Dane do logowania zdający powinni otrzymać od organizatora kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

C. Osoby zdające egzamin eksternistyczny

Do osób, które zdawały eksternistyczny egzamin zawodowy świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będą wysłane przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres domowy od 8 kwietnia br.

Wersja do druku
Skip to content