Arkusze z egzaminu maturalnego Maj 2024 – Formuła 2015

Język polski

Poziom podstawowy

EPOP-P1-100-A-2405, EPOU-P1-100-A-2405
EPOP-P2-100-A-2405, EPOU-P2-100-A-2405

EPOP-P1-700-A-2405
EPOP-P2-700-A-2405

Poziom rozszerzony

EPOP-R0-100-A-2405

Matematyka

Poziom podstawowy

EMAP-P0-100-A-2405 (wersja A)
EMAU-P0-100-A-2405

EMAP-P0-100-B-2405 (wersja B)

Poziom rozszerzony

EMAP-R0-100-A-2405

Język angielski

Poziom podstawowy

EJAP-P0-100-A-2405
EJAU-P0-100-A-2405

Poziom rozszerzony

EJAP-R0-100-A-2405

Język niemiecki

Poziom podstawowy

EJNP-P0-100-A-2405

Poziom rozszerzony

EJNP-R0-100-A-2405

Język rosyjski

Poziom podstawowy

EJRP-P0-100-A-2405
EJRU-P0-100-A-2405

Poziom rozszerzony

EJRP-R0-100-A-2405

Biologia

EBIP-R0-100-A-2405

Chemia

ECHP-R0-100-A-2405

Geografia

EGEP-R0-100-A-2405

Informatyka

EINP-R1-100-A-2405
EINP-R2-100-A-2405

Wiedza o społeczeństwie

EWOP-R0-100-A-2405

Język łaciński i kultura antyczna

EJLP-R0-100-A-2405.pdf

Filozofia

EFIP-R0-100-A-2405

Historia muzyki

EHMP-R0-100-A-2405

Wersja do druku
Skip to content