Arkusze z egzaminu maturalnego Maj 2024 – Formuła 2023

Język polski

Poziom podstawowy

MPOP-P1-100-A-2405, MPOU-P1-100-A-2405
MPOP-P2-100-A-2405, MPOU-P2-100-A-2405

MPOP-P1-660-A-2405
MPOP-P2-660-A-2405

MPOP-P1-700-A-2405
MPOP-P2-700-A-2405

Poziom rozszerzony

MPOP-R0-100-A-2405

Matematyka

Poziom podstawowy

MMAP-P0-100-A-2405 (wersja A)
MMAU-P0-100-A-2405

MMAP-P0-100-B-2405 (wersja B)

MMAP-P0-660-A-2405

Poziom rozszerzony

MMAP-R0-100-A-2405

Język angielski

Poziom podstawowy

MJAP-P0-100-A-2405
MJAP-P0-100-B-2405
MJAU-P0-100-A-2405

MJAP-P0-660-A-2405

MJAP-P0-700-A-2405

MJAP-P0-K00-A-2405

Poziom rozszerzony

MJAP-R0-100-A-2405
MJAP-R0-100-B-2405

MJAP-R0-660-A-2405

MJAP-R0-700-A-2405

MJAP-R0-K00-A-2405

Poziom dwujęzyczny

MJAA-D0-100-A-2405

Język włoski

Poziom podstawowy

MJWP-P0-100-A-2405

Język rosyjski

Poziom podstawowy

MJRP-P0-100-A-2405
MJRU-P0-100-A-2405

Poziom rozszerzony

MJRP-R0-100-A-2405

Poziom dwujęzyczny

MJRR-D0-100-A-2405

Język niemiecki

Poziom podstawowy

MJNP-P0-100-A-2405
MJNP-P0-100-B-2405

MJNP-P0-660-A-2405

MJNP-P0-K00-A-2405

Poziom rozszerzony

MJNP-R0-100-A-2405
MJNP-R0-100-B-2405

MJNP-R0-660-A-2405

MJNP-R0-K00-A-2405

Poziom dwujęzyczny

MJNN-D0-100-A-2405

Język hiszpański

Poziom podstawowy

MJHP-P0-100-A-2405

Język francuski

Poziom podstawowy

MJFP-P0-100-A-2405

Poziom rozszerzony

MJFP-R0-100-A-2405

Poziom dwujęzyczny

MJFF-D0-100-A-2405

Biologia

MBIP-R0-100-A-2405

MBIP-R0-660-A-2405

Chemia

MCHP-R0-100-A-2405

Geografia

MGEP-R0-100-A-2405

MGEP-R0-660-A-2405

Informatyka

MINP-R0-100-A-2405

Wiedza o społeczeństwie

MWOP-R0-100-A-2405

MWOP-R0-660-A-2405

Język łaciński i kultura antyczna

MJLP-R0-100-A-2405

Filozofia

MFIP-R0-100-A-2405

Historia muzyki

MHMP-R0-100-A-2405

Wersja do druku
Skip to content