Arkusze z egzaminu ósmoklasisty Maj 2024

Język polski

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się wersja X (OPOP-100-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się wersja Y (OPOP-100-Y-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OPOP-200-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OPOP-400-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OPOP-500-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych (czarnodruk) (OPOP-660-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OPOP-700-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OPOP-800-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OPOP-900-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (OPOP-Q00-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (OPOP-K00-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OPOP-C00-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (OPOU-C00-X-2405)

Matematyka

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się wersja X (OMAP-100-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się wersja Y (OMAP-100-Y-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OMAP-200-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OMAP-400-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OMAP-500-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych (czarnodruk) (OMAP-660-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OMAP-700-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OMAP-800-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OMAP-900-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (OMAP-Q00-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (OMAP-K00-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OMAP-C00-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (OMAU-C00-X-2405)

Język angielski

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJAP-100-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJAP-100-Y-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJAP-200-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJAP-400-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJAP-500-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych (czarnodruk) (OJAP-660-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJAP-700-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJAP-800-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OJAP-900-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (OJAP-Q00-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z zaburzeniem widzenia barw (OJAP-K00-X-2405)

Język francuski

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJFP-100-X-2405)

Język hiszpański

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJHP-100-X-2405)

Język niemiecki

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJNP-100-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJNP-200-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJNP-400-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJNP-700-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJNP-800-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OJNP-900-X-2405)

Język rosyjski

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJRP-100-X-2405)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJRP-800-X-2405)

Język włoski

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJWP-100-X-2405)

Wersja do druku
Skip to content