EGZAMIN MATURALNY – wyniki egzaminu maturalnego 2024

9 lipca br. od godz. 8:30 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.

Należy wejść na stronę https://ziu.gov.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login
i hasło (obowiązują loginy i hasła przekazane zdającym przez dyrektorów szkół) lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Dyrektorzy szkół posiadają dostęp do danych logowania i mogą je zdającym przekazać ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w macierzystych szkołach zdających 9 lipca 2024 r.  w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

Zdający, którzy zostali indywidualnie skierowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
w Jaworznie na egzamin maturalny do innej szkoły w woj. śląskim, zgłaszają się po odbiór świadectwa dojrzałości (lub aneksu do świadectwa) do szkoły macierzystej.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej
i pisemnej oraz jednego dodatkowego, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej na poziomie podstawowym, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

1. część pisemna — 20 sierpnia 2024 r. (wtorek, godz. 9:00)

2. część ustna — 21 sierpnia 2024 r. (zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7) najpóźniej do 16 lipca br. Absolwenci szkół zlikwidowanych oraz absolwenci Liceum Ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych składają Załącznik 7 do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Jaworznie.

Pobierz załącznik
Załącznik 7

 Egzamin w terminie poprawkowym nie podlega dodatkowej opłacie.

Wersja do druku
Skip to content