Deklaracje – druki

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

  • Załącznik 1a Deklaracja Wariant A – Deklaracja dla: (1) ucznia ostatniej klasy liceum, technikum, branżowej szkoły II stopnia albo szkoły artystycznej, który w 2022 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy; (2) absolwenta liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, którego szkoła nadal funkcjonuje i w 2022 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny.

  • Załącznik 1b Deklaracja Wariant B – Deklaracja dla: (1) absolwenta liceum uzupełniającego, liceum profilowanego, technikum uzupełniającego dla młodzieży albo liceum, technikum, szkoły artystycznej, którego szkoła została zlikwidowana; (2) absolwenta szkoły za granicą, posiadającego dokument wydany przez tę szkołę, który nie uprawnia do podjęcia studiów w Polsce; (3) absolwenta kończącego szkołę średnią przed 2005 r., który nie posiada żadnego świadectwa dojrzałości; (4) dla osób, które ukończyły lub w sesji zimowej 2022 r. zamierzają ukończyć liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych.

  • Załącznik 1d Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r. ucznia, o którym mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (wersja PDF, wersja Ms Word docx)
  • Додаток 1d: Декларація учня про складання іспиту на атестат зрілості у 2022 р., що стосується дітей і молоді, які є громадянами України, про яких ідеться в § 3 Розпорядження Міністра освіти і науки від 21 березня 2022 р. про організацію навчання, виховання та догляду (PDF, Ms Word docx)

Skip to content