Category: Egzaminatorzy

Egzamin maturalny

Szanowni Państwo Egzaminatorzy egzaminu maturalnego

zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w pracach zespołów egzaminatorów sprawdzających prace zdających po egzaminie maturalnym w 2023 roku.

Wstępny harmonogram pracy zespołu egzaminatorów zamieszczony jest w Serwisie dla egzaminatorów / Moodle.

Termin zgłaszania się do ośrodka sprawdzania mija 31 stycznia 2023 roku.

Egzamin ósmoklasisty

Szanowni Państwo Egzaminatorzy egzaminu ósmoklasisty

zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w pracach zespołów egzaminatorów sprawdzających rozwiązania uczniowskie po egzaminie ósmoklasisty w 2023 roku.

Wstępny harmonogram pracy zespołu egzaminatorów zamieszczony jest w Serwisie dla egzaminatorów / Moodle.

Termin zgłaszania się do ośrodka sprawdzania: 16 stycznia – 31 marca 2023 roku.

Skip to content