Informacja o wynikach egzaminu zawodowego (formuła 2019) przeprowadzanego w sesji Lato 2020 (sierpień-wrzesień)

Od 12 października br. od godziny 10:00 każdy ze zdających może sprawdzić swoje wyniki egzaminów poprzez portal zdającego SIOEPKZ.

Dane potrzebne do zalogowania się w portalu zdającego przekazuje zdającemu dyrektor szkoły,
w której zdający składał deklarację przystąpienia do egzaminu.

Zdający logują się w portalu zdającego SIOEPKZ poprzez link : https://jaworzno.epkz.cke.edu.pl/

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie nie przekazuje zdającym żadnych danych potrzebnych do zalogowania się w portalu zdającego. Wszystkie czynności (np. reset zapomnianego hasła) wykonuje dyrektor szkoły/ośrodka egzaminacyjnego.

Wersja do druku
Skip to content