Arkusze pokazowe – egzamin ósmoklasisty z przedmiotów dodatkowych

BIOLOGIA

Biologia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OBIP_100)

Biologia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OBIP_200)

Biologia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OBIP_400)

Biologia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OBIP_500)

Biologia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OBIP_600)

Biologia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OBIP_700)

Biologia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OBIP_800)

Biologia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OBIP_900)

Biologia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OBIP_Q00)

Biologia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OBIP_C00)

CHEMIA

Chemia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OCHP_100)

Chemia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OCHP_200)

Chemia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OCHP_400)

Chemia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OCHP_500)

Chemia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OCHP_600)

Chemia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OCHP_700)

Chemia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OCHP_800)

Chemia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OCHP_900)

Chemia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OCHP_Q00)

Chemia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OCHP_C00)

FIZYKA

Fizyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OFAP_100)

Fizyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OFAP_200)

Fizyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OFAP_400)

Fizyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OFAP_500)

Fizyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OFAP_600)

Fizyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OFAP_700)

Fizyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OFAP_800)

Fizyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OFAP_900)

Fizyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OFAP_Q00)

Fizyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OFAP_C00)

GEOGRAFIA

Geografia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OGEP_100)

Geografia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OGEP_200)

Geografia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OGEP_400)

Geografia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OGEP_500)

Geografia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OGEP_600)

Geografia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OGEP_700)

Geografia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OGEP_800)

Geografia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OGEP_900)

Geografia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OGEP_Q00)

Geografia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OGEP_C00)

HISTORIA

Historia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OHIP_100)

Historia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OHIP_200)

Historia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OHIP_400)

Historia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OHIP_500)

Historia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OHIP_600)

Historia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OHIP_700)

Historia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OHIP_800)

Historia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OHIP_900)

Historia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OHIP_Q00)

Historia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OHIP_C00)

Wersja do druku
Skip to content