Wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej po egzaminie maturalnym przeprowadzonym w roku szkolnym 2020/2021.

 1. Wglądy będą przeprowadzane zgodnie z procedurą obowiązującą w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – prosimy o zapoznanie się z tą procedurą przed odbyciem wglądu (link ).
 2. Wniosek o wgląd można złożyć od dnia ogłoszenia wyników:
  • z wykorzystaniem aplikacji elektronicznej (link) lub
  • e-mailem lub
  • pocztą tradycyjną.
 3. Informacja o terminie wglądu zostanie przekazana w ciągu 5 dni roboczych od daty rejestracji wniosku:
  • SMS-em na numer telefonu podany w zgłoszeniu lub
  • telefonicznie lub
  • mailowo.
 4. Zaleca się korzystanie z własnych wydruków schematów oceniania (lub z wersji elektronicznej pobranej ze strony internetowej CKE) oraz z własnych przyborów do pisania (z  wkładem lub atramentem w kolorze innym niż niebieski i czarny).
 5. Wglądy do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminu maturalnego będą odbywały się w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4. 

Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej należy nacisnąć link – w punkcie 2. – a następnie postępować zgodnie z poleceniami.

Wersja do druku
Skip to content